Otwarte spotkanie z MKZ

czwartek, 23 maja 2019 12:14
Drukuj

Otwarte spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków

 

Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowanych przy zabytkach Szczecina.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku, o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, w gmachu Urzędu Miejskiego przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Gminy Miasta Szczecin, w tym sposób przygotowania wniosku i rozliczenia dotacji.

Spotkanie kierowane jest zwłaszcza do właścicieli i posiadaczy zabytków, zarządców zabytkowych nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego Szczecina.

 

MKZ