Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

czwartek, 10 stycznia 2019 13:54
Drukuj

Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

zabytekzadbany

 

Konkurs Zabytek Zadbany ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami - prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
 
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu - NID Oddział Terenowy w Olsztynie.
 
Szczegółowe informacje na stronie NID: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3958