Żniwa w Gosławiu

piątek, 20 lipca 2018 00:00
Drukuj

Żniwa w Gosławiu

 

Koleżanki, Koledzy i Sympatycy

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Zapraszamy na

ŻNIWA w GOSŁAWIU

21 lipca 2018 r. od godziny 14:00

 

Żniwa - plakat

 

    Kiedy to w historycznej, ryglowej zagrodzie nr 66 pana Roberta Szymanowskiego (wpisanej do rejestru zabytków odbędzie się 3 edycja pokazu tradycyjnych żniw połączona z możliwością zapoznania się z rodzimą techniką budowlaną, problematyką konserwatorską w tego typu obiektach charakterystycznych dla Pomorza Zachodniego. Będzie można wziąć udział w warsztatach plastyczno-budowlanych dla dzieci i młodzieży, wysłuchać prelekcji oraz degustować tradycyjne potrawy.

Jest to wydarzenie bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych, dające możliwość kontaktu z dziedzictwem materialnym i obrzędowością agrarną naszego regionu. Pozwala jednocześnie dotknąć historycznej materii in situ.

Wydarzenie patronatem objęli także:

Burmistrz Trzebiatowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ujście Regi Trzebiatowska Organizacja Turystyczna.

Maria Witek

prezes SKZ Szczecin.