JUBILEUSZOWE FORUM SZLAKU CYSTERSKIEGO

wtorek, 08 września 2015 13:27
Drukuj

JUBILEUSZOWE FORUM SZLAKU CYSTERSKIEGO W CEDYNI

W dniach 3-5 września 2015 r., w dawnym klasztorze cysterek w Cedyni, odbyło się Jubileuszowe Forum Szlaku Cysterskiego, na którym spotkali się gospodarze obecnych i dawnych obiektów stanowiących cysterskie dziedzictwo w Polsce. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania bogactwa dziedzictwa kulturowego cystersów w Polsce oraz przypomnienia znaczenia obecności Szarych Mnichów w historii materialnej i niematerialnej Kościoła i Europy. W spotkaniu wzięła udział pani Ewa Stanecka, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Organizatorem Jubileuszowego Forum Szlaku Cysterskiego była Gmina Cedynia przy wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich i Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Forum było elementem europejskich obchodów 900-lecia powstania opactwa cystersów w Clairvaux (Francja).

Szlak Cysterski to szlak turystyczny wytyczony na terytorium Europy, obejmujący klasztory zakonu cystersów i obiekty pocysterskie. Powołany został przez Radę Europy w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych (European Cultural Route). W Polsce trasa szlaku przebiega przez 11 województw - pętla zachodniopomorska obejmująca m.in. obiekty takie jak klasztory w Kołbaczu (Pomnik Historii), Reczu, Bierzwniku, Pełczycach, Cedyni.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2005 roku w Bierzwniku w celu wspierania samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Współpracuje ono z podobnymi podmiotami we Francji, Belgii, Niemczech i Szwecji, realizując działalność badawczą, edukacyjną, popularyzatorską, wystawienniczą i wydawniczą. Stowarzyszenie wspiera także ochronę i renowację zabytków pocysterskich.

A. Hamberg-Federowicz

 

 

 

 

EDD 2015 Cedynia AHF 18