Sensacyjne odkrycie - najstarszy strop na Pomorzu Zach.

środa, 10 czerwca 2015 15:36 Michał Dębowski
Drukuj

Polichromowane deskowanie stropu z kościoła w Górnowie ma 450 lat!

Pełnym powodzeniem zakończyły się badania dendrochronologiczne więźby dachowej i polichromowanego deskowania stropu z kościoła filialnego p.w. NSPJ w Górnowie, gm. Banie. Badania próbek drewna przeprowadzone przez prof. dr hab. inż. Marka Krąpca z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pozwoliły określić precyzyjną datę ścięcia drewna użytego do budowy więźby dachowej. Więźba dachowa została wykonana z drewna sosnowego i bukowego pozyskanego pomiędzy 1702 a 1704 r., co jest zgodne z datownikiem, określającym czas budy więźby, wyrytym na jednej z jętek (1705).

Bardziej sensacyjne wyniki dotyczą polichromowanego deskowania stropu, wtórnie położonego na jętkach osiemnastowiecznej więźby dachowej. Przeprowadzone badania pozwalają datować deski na 3 ćwierć XVI w. Tak określona metryka zabytku uprawnia stwierdzenie, że strop z Górnowa jest najstarszym znanym stropem polichromowanym na Pomorzu Zachodnim!

Obecnie prowadzone są konsultację na temat dalszego sposobu postępowania konserwatorskiego z tak cennym zabytkiem. Po dalszych badaniach i zabiegach konserwatorskich strop powinien zostać udostępniony dla szerszej publiczności.  

Autor notatki: Michał Dębowski

gornowo 1

 

gornowo 2

 

 

gornowo 3

 

gornowo 4

 

gornowo 5

 

gornowo 6