Poświęcenie odrestaurowanej wieży kościelnej w Sławęcinie

środa, 08 kwietnia 2015 15:23
Drukuj

Zaproszenie na poświęcenie odrestaurowanej zabytkowej wieży kościelnej w Sławęcinie

 

Parafia Rzymskokatolicka w Piaseczniku, Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i mieszkańcy Sławęcina

mają zaszczyt zaprosić

na poświęcenie odrestaurowanej zabytkowej wieży kościelnej w Sławęcinie

które odbędzie się w Sławęcinie w dniu 11.04.2015r o godz. 10

 

 

Wieża wybudowana została w XVII w. przy kamiennej salowej świątyni z 1520 r., jako wolnostojąca konstrukcja szkieletowa drewniana szalowana deskami z dachem namiotowym, dla umieszczenia w niej dwóch dzwonów. Wewnątrz wieży znajduje się obecnie dzwon z 1568r. pochodzący ze stargardzkiej ludwisarni Josta van Viestena, drugi nie zachował się. Wieża i kościół są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Wieża uszkodzona w czasie wojny stopniowo ulegała dalszej degradacji i przechyleniu, zagrażając upadkiem - zaprzestano używania dzwonu. Konieczne były ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie, wymagające specjalistycznych rozwiązań technicznych. Obecnie, po zakończeniu robót, wieża może być ponownie bezpiecznie użytkowana.

 

  Zakres prac renowacyjnych dotyczył ustabilizowania konstrukcji, wykonania nowego fundamentu, naprawy konstrukcji ścian i stropów, więźby dachowej oraz wykonania pokrycia dachowego i oszalowania deskowego oraz posadzki i otoczenia. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z budżetów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzupełnione wkładem własnym mieszkańców.Realizację drugiego, końcowego etapu remontu, umożliwiły fundusze Niemieckiego Rządu Federalnego na Kulturę i Media, pozyskane przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury.

 

Inwestorem była Parafia Rzymskokatolicka w Piaseczniku, której towarzyszyło zaangażowanie przedstawicieli Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z koordynatorem panem Józefem Leśniańskim, i pomoc pracowników Biura Dokumentacji Zabytków.

Photo1

Photo2

Photo4

Photo5

Photo8

Photo10

Photo13

Photo14

Photo15

Photo19

Photo25

Photo26

 

Photo27

Photo34

Photo39

Photo58

Photo45