Zamek w Swobnicy uratowany!

czwartek, 08 listopada 2012 15:43
Drukuj

Zamek w Swobnicy uratowany!

Po wielu latach starań i wytężonej pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, dzięki ogromnej determinacji i odwadze Pani Wójt Gminy Banie, przy wsparciu organizacji pozarządowych oraz miłośników zamku i wreszcie dzięki zaangażowaniu znacznych środków finansowych wyasygnowanych z budżetu Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu województwa zachodniopomorskiego udało się wykonać najważniejsze prace remontowo-zabezpieczające przy dachu nad głównym skrzydłem zamku w Swobnicy.

Zamek w Swobnicy

W dniu 7 listopada 2012 r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonali odbioru końcowego zrealizowanych prac , na które składały się następujące roboty budowlano-konserwatorskie: pełny zakres prac ciesielskich przy więźbie dachowej oraz stropie drugiej kondygnacji, z częściową wymianą i odtworzeniem najbardziej zniszczonych elementów, wymiana pokrycia dachu przy zastosowaniu ceramicznej karpiówki kładzionej w koronkę i folii dachowej, przemurowanie i odtworzenie górnych partii kominów, wykonanie instalacji odgromowej. Wykonano również doraźne zabezpieczenie dostępu do wnętrza zamku oraz załatano większe ubytki pokrycia dachu nad skrzydłem południowym.

Wykonane prace remontowo-konserwatorskie pozwoliły na zabezpieczenie bezcennej substancji zabytkowej i trwale powstrzymały dalszy proces degradacji jednego z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego.

W najbliższej przyszłości niezbędne jest wykonanie dalszych prac remontowych przy koronie murów obwodowych korpusu skrzydła wschodniego, zabezpieczeniu konstrukcji baszty oraz dachu i murach skrzydła południowego. W dalszej kolejności obiekt wymaga wypracowania spójnej koncepcji zagospodarowania umożliwiającej pozyskanie środków na przywrócenie zamkowi funkcji użytkowej i właściwe utrzymanie zabytku.

Michał Dębowski

Przejdź do galerii