Informacja o wyniku naboru

piątek, 18 lutego 2011 15:46
Drukuj

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator ZabytkówINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych
(ogłoszenie nr: 131360)


W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:


- Anna Natalia Czyż - oferta kompletna pod względem formalnym

- Wojciech Konopka - oferta odrzucona z przyczyn formalnych - brak odpowiedniego wykształcenia wymaganego w ogłoszeniu

- Dominika Biedunkiewicz - oferta kompletna pod względem formalnym

- Maja Marszałek - oferta kompletna pod względem formalnym

- Natalia Lewko - oferta kompletna pod względem formalnymW dniu 2 lutego 2011r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona od 07 lutego 2011, pani mgr inż. arch. Dominika BiedunkiewiczUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Biedunkiewicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.