Dofinansowanie z NFOŚiGW dla zabytkowych parków i ogrodów

czwartek, 21 kwietnia 2011 14:07
Drukuj


     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

informuje

     o możliwości starania się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zabytkowych parków i ogrodów. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3a, Warszawa, tel.centrala (22) 45-90-000, w tym na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-przyrody/ochrona-przyrody-i-krajobrazu/