Komunikat - Inspektor Koszalin

czwartek, 23 lipca 2009 09:33
Drukuj

Ogłoszenie nr: 114937

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSPEKTOR 

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa 

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wymiar etatu: 0,9

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

pozostałe wymagania niezbędne:

wymagania dodatkowe:

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

- kopie świadectw pracy i opinie 


Termin składania dokumentów: 

21-09-2009 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Kuśnierska 14A 

70-536 Szczecin

 

Inne informacje: 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 091 433 70 66