Ogłoszenie nr: 164094 - inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

poniedziałek, 27 października 2014 00:00
Drukuj

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w wydziale ds. Inspekcji Zabytków NieruchomychW miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnejWymiar etatu: 0.8

Adres urzędu

Miejsce wykonywania pracy:

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wymagania dodatkowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

04-11-2014

Miejsce składania dokumentów:

 

Inne informacje: