Ogłoszenie - Kierownik delegatury Koszalin

wtorek, 20 listopada 2012 13:21
Drukuj

Ogłoszenie nr: 147574

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik delegatury

- Kierownik WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 14A

 

Delegatura WUOZ w Koszalinie

75-602 Koszalin ul. Zwycięstwa 125

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

03-12-2012

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Kuśnierska 14 A

70-536 Szczecin

 

 

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.