Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Komunikaty i ogłoszenia

Od dnia 01.01.2013 ogłoszenia o:

 

- wolnych stanowiskach pracy,

- praktykach studenckich oraz o

- dotacjach na prace przy zabytkach

 

publikowane są tylko na stronach BIP WUOZ w zakładce:

 

"Ogłoszenia Praca, Dotacje, Komunikaty"

 

 

 

BIP

 

 Ogłoszenia o pracy - tylko na BIP urzędu

Drukuj PDF
Od dnia 01.01.2013 ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w WUOZ

publikowane będą tylko na stronach BIP WUOZ w zakładce "Ogłoszenia/Praca"

 

tu: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/13.dhtml

 

bip_logo

 

 

Ogłoszenie o pracy - inspektor

Drukuj PDF


Ogłoszenie nr: 133298

 

Data ukazania się ogłoszenia: 05 kwietnia 2011 r.


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:


inspektor
do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa
w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 0.6
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego
70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym
 • przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa( na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego
 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  n i e z b ę d n e
  wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki

  pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • umiejętność biegłej obsługi komputera

  wymagania dodatkowe
 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
 • znajomość języków obcych(niemiecki, angielski)
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego


Termin składania dokumentów:

11-04-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14A

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 914337066

 

Program MKiDN "Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków"

Drukuj PDF

MKiDNUprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ogłosił program związany z udzielaniem dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie pt.:

"Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków"


Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

UWAGA!

W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Regulamin do pobrania tu: Regulamin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków

ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

Telefony na centralę:
(22) 848 10 48
(22) 848 13 19
(22) 646 05 27
(22) 646 05 13

Wnioski prosimy przesyłać na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Jacek Dąbrowski - wew. 203,           Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Małgorzata Chojnacka - wew. 114, mchojnacka@mkidn.gov.pl
Joanna Narkiewicz-Siwek - wew. 109,     jsiwek@mkidn.gov.pl
Michalina Romańska - wew. 112,    mromanska@mkidn.gov.pl
Bartosz Dudek - wew. 202,                   bdudek@mkidn.gov.pl

 

Inne programy ministra znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Terminy składania wniosków:

30 listopada 2010 dla wniosków na prace planowane w roku 2011

31 marca 2011 roku na prace planowane dp realizacji w roku 2011 i na refundację kpsztów prac zrealizowanych w latach 2008 - 2011.

 

Informacja o wyniku naboru

Drukuj PDF

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator ZabytkówINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych
(ogłoszenie nr: 131360)


W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:


- Anna Natalia Czyż - oferta kompletna pod względem formalnym

- Wojciech Konopka - oferta odrzucona z przyczyn formalnych - brak odpowiedniego wykształcenia wymaganego w ogłoszeniu

- Dominika Biedunkiewicz - oferta kompletna pod względem formalnym

- Maja Marszałek - oferta kompletna pod względem formalnym

- Natalia Lewko - oferta kompletna pod względem formalnymW dniu 2 lutego 2011r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona od 07 lutego 2011, pani mgr inż. arch. Dominika BiedunkiewiczUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Biedunkiewicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.

 

Ogłoszenie o pracy

Drukuj PDF

Ogłoszenie nr:  131360

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSPEKTOR 

inspektor
do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa
w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.6


Liczba stanowisk pracy: 1


Miejsce wykonywania pracy:
Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym
przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa( na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego
opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa
współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki
pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe


wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
znajomość języków obcych(niemiecki, angielski)
samodzielność i umiejętność organizacji pracy
umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:


życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
27-01-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
70-536 Szczecin
ul. Kuśnierska 14A

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 914337066

 


 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ogłoszenie nr: 131360)


W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły następujące oferty:


- Anna Natalia Czyż - oferta kompletna pod względem formalnym

- Wojciech Konopka - oferta odrzucona z przyczyn formalnych - brak odpowiedniego wykształcenia wymaganego w ogłoszeniu

- Dominika Biedunkiewicz - oferta kompletna pod względem formalnym

- Maja Marszałek - oferta kompletna pod względem formalnym

- Natalia Lewko - oferta kompletna pod względem formalnymW dniu 2 lutego 2011r. w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została zatrudniona od 07 lutego 2011, pani mgr inż. arch. Dominika BiedunkiewiczUzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Biedunkiewicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.
 

 


Strona 2 z 2
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica