Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 Statuetka "Błękitnej Damy" dla WUOZ Szczecin

Drukuj PDF

Statuetka "Błękitnej Damy" dla WUOZ Szczecin

 

 

Statuetka "Błękitnej Damy" dla WUOZ Szczecin.

 

DSC06939

Więcej…
 

Otwarte spotkanie z MKZ

Drukuj PDF

Otwarte spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków

 

Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowanych przy zabytkach Szczecina.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku, o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, w gmachu Urzędu Miejskiego przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Gminy Miasta Szczecin, w tym sposób przygotowania wniosku i rozliczenia dotacji.

Spotkanie kierowane jest zwłaszcza do właścicieli i posiadaczy zabytków, zarządców zabytkowych nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego Szczecina.

 

MKZ

 

 

Nowe zabytki w województwie. Rok 2018.

Drukuj PDF

Nowe zabytki w województwie. Rok 2018.


Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego  w 2018 r. ( księga A rejestru zabytków) :

 

1. Cmentarz żydowski w Boleszkowicach, gm. Boleszkowice, pow. Myślibórz - cmentarz żydowski z reliktami kamiennego muru ogrodzeniowego w granicach nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 33/4 obręb 0001 Boleszkowice - nr rejestru :  A-1729;  
Cmentarz  założony dla mieszkańców Boleszkowic i okolic, wyznawców obrządku Mojżeszowego. Pochówki na w/w cmentarzu sięgają prawdopodobnie  przełomu XVIII-XIX w. Otoczony kamiennym murem zachowanym w stanie ruiny. Cmentarz zlokalizowany został w południowej części Boleszkowic przy drodze do Namyślina.

foto1

 

Więcej…
 

Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

Drukuj PDF

Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

zabytekzadbany

 

Konkurs Zabytek Zadbany ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami - prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
 
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu - NID Oddział Terenowy w Olsztynie.
 
 
 
 
 
 

"Kocham zabytki". Odznaczeni pracownicy WUOZ Szczecin

Drukuj PDF

gloria artis

"Kocham zabytki. 100-lecie służb konserwatorskich w Polsce" 

Odznaczeni pracownicy WUOZ Szczecin

 

 

  

   23 listopada 2018 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się ceremonia z udziałem prof. Piotra Glińskiego, Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i prof. Magdaleny Gawin, Generalnego Konserwatora Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, podczas której wręczono medale i odznaki osobom, które w sposób szczególny swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyły się ochronie i zachowaniu dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego.

Gala miała na celu uczczenie zasłużonych oraz wzmocnienie pamięci o najważniejszych postaciach tworzących historię polskiej konserwacji. W 2018 roku, oprócz rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodzimy również jubileusz powołania polskich służb konserwatorskich. Dlatego też uroczystości towarzyszyła projekcja filmu oraz wystawa "Wizjonerzy", poświęcone najwybitniejszym ekspertom polskiej konserwacji, takim jak Stanisław Lorentz, Jan Zachwatowicz, Karol Estreicher czy Hanna Pieńkowska, i ich najważniejszym osiągnięciom.

Na gali prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytów uhonorowali ponad 50 osób, które otrzymały odznaki i medale.

 

Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis otrzymali m.in. pracownicy WUOZ w Szczecinie:

Brązowa Gloria Artis

 • Ewa Olga Kulesza-Szerniewicz

 • Tomasz Wolender

Złota Gloria Artis

 • Ewa Stanecka

Tomasz Wolender - Gloria Artis

 p. Tomasz Wolender - Brązowa Gloria Artis

 

 

Więcej informacji na stronie NID: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3918

 

Programy Ministra 2019 - Ochrona zabytków

Drukuj PDF

MKiDN

 

Programy Ministra 2019 -

Ochrona zabytków

 

ZWKZ informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie "Ochrona zabytków"

 

   Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

 

Szczegóły programu dostępne na stronie MKiDN pod adresem:

 

 http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/ochrona-zabytkow.php

 

 

 


Strona 2 z 12
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica