Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 JUBILEUSZOWE FORUM SZLAKU CYSTERSKIEGO

Drukuj PDF

JUBILEUSZOWE FORUM SZLAKU CYSTERSKIEGO W CEDYNI

W dniach 3-5 września 2015 r., w dawnym klasztorze cysterek w Cedyni, odbyło się Jubileuszowe Forum Szlaku Cysterskiego, na którym spotkali się gospodarze obecnych i dawnych obiektów stanowiących cysterskie dziedzictwo w Polsce. Wydarzenie było okazją do zaprezentowania bogactwa dziedzictwa kulturowego cystersów w Polsce oraz przypomnienia znaczenia obecności Szarych Mnichów w historii materialnej i niematerialnej Kościoła i Europy. W spotkaniu wzięła udział pani Ewa Stanecka, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Organizatorem Jubileuszowego Forum Szlaku Cysterskiego była Gmina Cedynia przy wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich i Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Forum było elementem europejskich obchodów 900-lecia powstania opactwa cystersów w Clairvaux (Francja).

Szlak Cysterski to szlak turystyczny wytyczony na terytorium Europy, obejmujący klasztory zakonu cystersów i obiekty pocysterskie. Powołany został przez Radę Europy w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych (European Cultural Route). W Polsce trasa szlaku przebiega przez 11 województw - pętla zachodniopomorska obejmująca m.in. obiekty takie jak klasztory w Kołbaczu (Pomnik Historii), Reczu, Bierzwniku, Pełczycach, Cedyni.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich powstało w 2005 roku w Bierzwniku w celu wspierania samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Współpracuje ono z podobnymi podmiotami we Francji, Belgii, Niemczech i Szwecji, realizując działalność badawczą, edukacyjną, popularyzatorską, wystawienniczą i wydawniczą. Stowarzyszenie wspiera także ochronę i renowację zabytków pocysterskich.

A. Hamberg-Federowicz

 

 

 

 

EDD 2015 Cedynia AHF 18

 

 

Sensacyjne odkrycie - najstarszy strop na Pomorzu Zach.

Drukuj PDF

Polichromowane deskowanie stropu z kościoła w Górnowie ma 450 lat!

Pełnym powodzeniem zakończyły się badania dendrochronologiczne więźby dachowej i polichromowanego deskowania stropu z kościoła filialnego p.w. NSPJ w Górnowie, gm. Banie. Badania próbek drewna przeprowadzone przez prof. dr hab. inż. Marka Krąpca z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pozwoliły określić precyzyjną datę ścięcia drewna użytego do budowy więźby dachowej. Więźba dachowa została wykonana z drewna sosnowego i bukowego pozyskanego pomiędzy 1702 a 1704 r., co jest zgodne z datownikiem, określającym czas budy więźby, wyrytym na jednej z jętek (1705).

Bardziej sensacyjne wyniki dotyczą polichromowanego deskowania stropu, wtórnie położonego na jętkach osiemnastowiecznej więźby dachowej. Przeprowadzone badania pozwalają datować deski na 3 ćwierć XVI w. Tak określona metryka zabytku uprawnia stwierdzenie, że strop z Górnowa jest najstarszym znanym stropem polichromowanym na Pomorzu Zachodnim!

Obecnie prowadzone są konsultację na temat dalszego sposobu postępowania konserwatorskiego z tak cennym zabytkiem. Po dalszych badaniach i zabiegach konserwatorskich strop powinien zostać udostępniony dla szerszej publiczności.  

Autor notatki: Michał Dębowski

gornowo 1

 

gornowo 2

 

 

gornowo 3

 

gornowo 4

 

gornowo 5

 

gornowo 6

 

 

Seminarium

Drukuj PDF

Z inicjatywy Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się seminarium n.t.: "Problematyka ochrony architektury modernistycznej", połączone z promocją ostatniego tomu wydawnictwa "Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie.

SKZ Kingspan 1

            Wykład o powojennej modernistycznej architekturze Szczecina wygłosił dr inż.arch. Wojciech Bal z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pani Ewa Stanecka omówiła problemy konserwatorskie dotyczące architektury modernistycznej z okresu międzywojennego z terenu województwa zachodniopomorskiego, zwracając uwagę na potrzebę szerokiej edukacji i promocji wartościowych obiektów historii najnowszej, by uzyskać społeczną akceptację dla działań ochronnych.

SKZ Kingspan 4

W trakcie spotkania przedstawiciele firmy Kingspan Insulation zaprezentowali materiały termoizolacyjne, które ze względu na swoje właściwości stosowane mogą być w budynkach zabytkowych oraz przedstawili przykłady zrealizowanych inwestycji.

            Na zakończenie Pani Ewa Stanecka zaprezentowała tematykę artykułów znajdujących się w najnowszym tomie "Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich" R.VI/2012-2013, poświęconym zagadnieniom związanym z architekturą, budownictwem i sztuką doby modernizmu. Wszyscy uczestnicy spotkania - konserwatorzy, historycy sztuki, architekci, pracownicy naukowi uczelni szczecińskich - mogli otrzymać bezpłatne egzemplarze tej publikacji.

AHF

SKZ Kingspan 10

 

Zachodniopomorskie zabytki wyróżnione

Drukuj PDF

Miejskie mury obronne w Trzcińsku-Zdroju oraz kościół św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu zdobyły wyróżnienia w konkursie

"Zabytek Zadbany 2015".Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalnego konserwatora zabytków.

Do tegorocznego zgłoszonych było 70 obiektów z wszystkich województw. Jury wyłoniło z nich 20, w tym dwa z zachodniopomorskiego: mury obronne w Trzcińsku -Zdroju (w kategorii: Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu) oraz kolegiatę w Myśliborzu (Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu).

Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Ewa Stanecka

 

 

Odeszła Zofia Krzymuska-Fafius

Drukuj PDF

Zofia Krzymuska - Fafius - Gloria Artis

Nekrolog Zofia Krzymuska - Fafius

 

 

 

Poświęcenie odrestaurowanej wieży kościelnej w Sławęcinie

Drukuj PDF

Zaproszenie na poświęcenie odrestaurowanej zabytkowej wieży kościelnej w Sławęcinie

 

Parafia Rzymskokatolicka w Piaseczniku, Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i mieszkańcy Sławęcina

mają zaszczyt zaprosić

na poświęcenie odrestaurowanej zabytkowej wieży kościelnej w Sławęcinie

które odbędzie się w Sławęcinie w dniu 11.04.2015r o godz. 10

 

 

Wieża wybudowana została w XVII w. przy kamiennej salowej świątyni z 1520 r., jako wolnostojąca konstrukcja szkieletowa drewniana szalowana deskami z dachem namiotowym, dla umieszczenia w niej dwóch dzwonów. Wewnątrz wieży znajduje się obecnie dzwon z 1568r. pochodzący ze stargardzkiej ludwisarni Josta van Viestena, drugi nie zachował się. Wieża i kościół są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Wieża uszkodzona w czasie wojny stopniowo ulegała dalszej degradacji i przechyleniu, zagrażając upadkiem - zaprzestano używania dzwonu. Konieczne były ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie, wymagające specjalistycznych rozwiązań technicznych. Obecnie, po zakończeniu robót, wieża może być ponownie bezpiecznie użytkowana.

Więcej…
 


Strona 8 z 11
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica