Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski p. Piotr Jania

Drukuj PDF
Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski
 
 
Piotr Jania
 
śp. wojewoda Piotr Jania za biurkiem
 
   Piotr Paweł Jania urodził się 29 czerwca 1952 w Szczecinie. Od 1971 do 1974 i ponownie od 1984 zatrudniony w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W latach 1977-1984 pracował jako nauczyciel w Liceum Portowym w Szczecinie. W sierpniu 1980 uczestniczył w protestach w swoim miejscu pracy, we wrześniu tego samego roku dołączył do Solidarności, był wiceprzewodniczącym komisji wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z niejawnymi strukturami związku jako skarbnik TKZ, brał udział w organizowaniu pomocy represjonowanym oraz dystrybucji wydawnictw drugiego obiegu. Za prowadzoną działalność m.in. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1989 współtworzył i był członkiem prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "S" Regionu Pomorza Zachodniego. Pod koniec lat 90. był dyrektorem terminalu, następnie kolejno szefem wolnego obszaru celnego, dyrektorem ds. eksploatacyjnych i dyrektorem ds. marketingu w Zarządzie Morskich Portów. W 2001 został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W kadencji 2002-2006 był radnym Szczecina. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskiwał w 2010 i 2014. 8 grudnia 2015 został powołany na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. W 2008 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 

Ostatnie pożegnanie wojewody Piotra Jani odbyło się 19 sierpnia 2016r. w Szczecinie.

Wojewoda Piotr Jania został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

 

 

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

Drukuj PDF

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  jako instytucja pośrednicząca dla VIII OSI PRIORYTETOWEJ "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów  w ramach  Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

(dla wszystkich województw poza mazowieckim)

 

Data naboru wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00? 071 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Kto może składać wnioski?

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 500 000 000 zł

Regulamin i formularze dostępne są na stronie internetowej:

 https://www.pois.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-1/

 

Ogólnopolskie Dni NATO - Szczecin Razem z NATO

Drukuj PDF

Ogólnopolskie Dni NATO - Szczecin Razem z NATO

 

6560

8 i 9 lipca na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbędzie się impreza towarzysząca Szczytowi NATO w Warszawie.

 W czasie imprezy przewidziano m.in.: darmową grochówkę, rowerowe, strażackie i wojskowe tory przeszkód dla dzieci, konkursy z nagrodami, watę cukrową, malowanie twarzy, ściankę Lego, koncert orkiestry wojskowej, badanie składu sztucznej chmury, tresurę psów policyjnych i prezentację psów ratowniczych, pokazy udzielania pierwszej pomocy, symulator dachowania samochodu, a w ramach kina pod chmurką projekcję filmu "Historia Roja".

Przez dwa dni można będzie oglądać: transportery opancerzone, armatohaubicę, zestaw przeciwlotniczy, wyposażenie drużyny zmotoryzowanej i strzelców wyborowych, robota pirotechnicznego Straży Granicznej, radiowozy policyjne, wozy strażackie, poduszkowiec WOPR, a także historyczne umundurowanie i broń.

Piknik będzie trwał w piątek od 15.00 do 21.30, a w sobotę od 10.00 do 21.30.

 

Organizator: Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania.

Patronat: Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, TVP 3 Szczecin.

 

PROGRAM:

 

PIĄTEK 8.7.2016 r.

 

15:00 - Rozpoczęcie pierwszego dnia "Ogólnopolskich Dni NATO - Szczecin Razem z NATO".

 

16:00 - 17:00 Przejazd i prezentacja patrolu Policji na koniach.

 

17:00 - 18:00  Pokaz tresury psów policyjnych.

 

15:00 - 19:00  Pokaz sprzętu: wojskowego, policyjnego, pożarniczego, służby leśnej oraz namioty promocyjne: 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Miasta Szczecin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej w Szczecinie, OSP Gryf, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Izby Celnej w Szczecinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 

19:00 - 21:30  Projekcja filmu pt. "Historia Roja" (film dla widzów od 15 roku życia).

 

SOBOTA 9.7.2016 r.

 

10:00 - Rozpoczęcie drugiego dnia ?Ogólnopolskich Dni NATO ? Szczecin Razem z NATO?.

 

10:00 - 11:00 Koncert orkiestry wojskowej z musztrą paradną.

 

11:00 - 12:00 Pokaz WOPR z zakresu pogotowia ratunkowego. Pokazy udzielania pierwszej pomocy: użycie defibrylatora AED, deska ortopedyczna, fantom dorosłego z kończynami, opatrywanie ran.

 

12:00 - 13:00 Prezentacja psów ratowniczych wykorzystywanych do poszukiwania żywych osób uwięzionych w osuwiskach i pod gruzami zawalonych obiektów budowlanych.

 

12:45 - 13:00 Przemówienie wojewody zachodniopomorskiego Piotra Jani.

 

13:00 - 14:00 Pokaz sprzętu do oceny zagrożenia środowiska.

 

14:00 - Wydawanie grochówki.

 

15:00 - 16:00 Przejazd i prezentacja Policji na koniach.

 

16:00 - 17:00 Pokaz tresury psów policyjnych.

 

10:00 - 19:00 Pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego, pożarniczego, straży granicznej, Strażacki Tor Przeszkód dla dzieci, wioska pierwszej pomocy, pokaz sprzętu straży granicznej, symulator WORD, tor rowerowy zorganizowany przez Straż Miejską oraz namioty promocyjne: 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Miasta Szczecin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej w Szczecinie, OSP Gryf, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska, Izby Celnej w Szczecinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Szczecińskiej Agencji Artystycznej, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 12 Pułku Ułanów Podolskich.

 

19:00 - 21:30 Projekcja filmu pt. "Historia Roja" (film dla widzów od 15 roku życia).

 

 

WSPOMNIENIE - Feliks Augustyn PTASZYŃSKI

Drukuj PDF

WSPOMNIENIE

W czerwcu 2016 r. zmarł w Warszawie Feliks Augustyn PTASZYŃSKI, architekt, konserwator zabytków, związany długie lata z Pomorzem Środkowym.

ptaszynski2

 

Feliks Ptaszyński był w latach 1957 1972 Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Koszalinie, w latach 1972 -1975 był kierownikiem Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Koszalinie, zaś w latach 1975 1978 pracował jako główny specjalista w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Koszalinie. Po wyjeździe z Koszalina pracował w PP PKZ w Warszawie, w latach 1979 -1990 był Konserwatorem Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Feliks Ptaszyński wraz z małżonką Danutą, historykiem sztuki, pracowali nieprzerwanie 20 lat, a pełniąc funkcję wojewódzkiego Konserwator Zabytków 15 lat. Jak wspominali Państwo Ptaszyńscy, w owym czasie "polityka wyznaczała ramy działania dla ich pokolenia i w niektórych sprawach, rola konserwatora została sprowadzona do głosu wołającego na puszczy". Tym bardziej cenne są inicjatywy podejmowane na rzecz ratowania zabytków Pomorza Środkowego. Udziałem Państwa Ptaszyńskich są odbudowy najcenniejszych zabytków jak Brama Wysoka w Białogardzie, zamki krzyżackie w Bytowie i Człuchowie, Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, kaplica cmentarna św. Gertrudy w Darłowie, czy katedry w Koszalinie i Kołobrzegu oraz wiele, wiele innych cennych zabytków.

Pan Feliks Ptaszyński był współtwórcą muzeów w Kołobrzegu i Złotowie, autorem tekstów tablic dla 40 zabytków miasta Warszawy. Był także autorem wielu publikacji oraz prelekcji o zabytkach w radio i telewizji. Działał społecznie należąc do takich organizacji społecznych i zawodowych jak m. in. Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami .

Pan Ptaszyński posiadał również odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż zasługi, Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Warszawy.

 

Całe środowisko konserwatorskie Pomorza Zachodniego straciło przyjaciela i wybitnego znawcę zabytków Pomorza Środkowego.

                                                                          Ewa Stanecka,                          

                                   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Konkurs GKZ na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym

Drukuj PDF

plakat konkurs jpg

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym

 
Jesteś właścicielem lub zarządcą zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków? Twoją pasją jest przeszłość i popularyzowanie wiedzy o zabytkach? Realizujesz projekty edukacyjne dotyczące zabytków? Jeśli tak, to zapraszamy do wzięcia udziały w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie.
 
Konkurs skierowany jest właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Celem Konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi w 2015 roku. 
 
By wziąć udział w konkursie, należy do 26 września br. zgłaszać projekty, które:  
- rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2015 roku;
- upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
- przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
- były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków. 
Zgłoszenia mogą być nadsyłane w trzech kategoriach:
- prelekcje, wykłady, warsztaty,
- aktywności plenerowe,
- wystawy i projekty multimedialne.
 
Jury konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze zgłoszone projekty. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. 
 
Szczegółowe informacje o sposobie przygotowania zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu.
 
Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 26 września 2016 na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. Pytania prosimy kierować na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Uroczyste głoszenie wyników Konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku. 
Konkurs ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje procedurę konkursową.
 
Więcej informacji na stronie: NID
 

Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2016

Drukuj PDF

 

imgResize

 

    W dniach 20-21 kwietnia 2016 roku w Zakopanem odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, których organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Zakopane.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem dr Magdaleny Gawin Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków, Józefa Pilcha Wojewody Małopolskiego oraz Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego.

Gości MDOZ przywita Leszek Dorula Burmistrz Miasta Zakopane, dr Magdalena Gawin Generalny Konserwator Zabytków oraz prof. Małgorzata Rozbicka Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wystąpienie okolicznościowe pt. ?Zakopiańskie inspiracje kulturowe? wygłosi Maciej Pinkwart.

Podczas uroczystej gali odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych  w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków ?Zabytek Zadbany?. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Galę uświetni spektakl w reżyserii Andrzeja Dziuka ?Człapówki?.

21 kwietnia br. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej na Pęskowym Brzyzku w Zakopanem odbędzie się msza święta w intencji konserwatorów. W programie przewidziano także prezentację wybranych zabytkowych obiektów Zakopanego.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest 18 kwietnia na całym świecie.

 


Strona 7 z 12
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica