Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 Wycinka drzew - nowelizacja

Drukuj PDF

Wycinka drzew - nowelizacja

 

2017-01-09-13-03-56-01

2017-01-09-13-05-05-01

 

 

Nabór na rzeczoznawców MKiDN

Drukuj PDF

Nabór na rzeczoznawców MKiDN w dziedzinie opieki nad zabytkami

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na swojej stronie internetowej ogłasza nabór wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawców MKIDN w zakresie opieki nad zabytkami. Wnioski należy składać do 1 marca 2017 r.

Szczegóły na stronie ministerstwa

tu: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nabor-na-rzeczoznawcow-mkidn-w-dziedzinie-opieki-nad-zabytkami-7007.php

 

 

Zabytek Zadbany 2017 - nowy regulamin

Drukuj PDF

Zabytek Zadbany 2017 z nowym regulaminem

 

   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o rozpoczęciu  kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2017". 

Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2017r.

 

Od 2017 roku konkurs "Zabytek Zadbany" odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

 

 

zz-plakat-

 

 

zabytekzadbany2017

 

 

"Karnawał Solidarności" - Koncert

Drukuj PDF

Koncert

"Karnawał Solidarności i ciemność stanu wojennego"

ogłoszenie

 

2016-10-11-10-32-36-01

 

Program MKIDN "Ochrona Zabytków" na 2017r.

Drukuj PDF

PROGRAM MKIDN "Ochrona Zabytków" NA 2017r.

MKiDN

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego TUTAJ ogłoszony został PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO na 2017 "OCHRONA ZABYTKÓW".

Instytucją zarządzającą programem jest Departament Ochrony Zabytków MKIDN.

Prognozowany budżet programu to 112 125 000 zł, w tym w trybie konkursowym: 97 500 000 zł, w trybie odwoławczym: 14 625 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.

"Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych - wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego - zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.

Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu winno być stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego funkcjonowania obiektów zabytkowych we współczesnym, podlegającym dynamicznym, nierzadko nieodwracalnym zmianom otoczeniu. Dzięki realizacji nakreślonych wyżej celów obiekty zabytkowe, zachowując status materialnych świadectw minionych wieków, pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych."

 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;

2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);

 

Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach:

1) do 31 października 2016 roku, dla zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2;

2) do 31 marca 2017 roku dla wszystkich rodzajów zadań określonych w § 2 ust. 1.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/

 

Oprac. AHF

 

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

Drukuj PDF

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

edd2016

24. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce, organizowana pod hasłem "Gdzie duch spotyka się z przestrzenią", zainaugurowana została w dniach 10-11 września br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła.

Skansen w Trzcinicy obejmuje jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich, najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Małopolsce.

W województwie zachodniopomorskim trwają aktualnie Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016 z hasłem wiodącym "Pamięć miejsc i ludzi". Uroczysta inauguracja odbyła się 3 września 2016 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Koordynatorem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas uroczystej inauguracji ZDD wręczone zostały złote i srebrne odznaki "Za opiekę nad zabytkami", nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyplomy "Swojskie Zabytki" nadawane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Odznaki i dyplomy wręczali pani Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Konserwator Zabytków, pan Cezary Nowakowski - Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz pani Beata Makowska - Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie.

Złotą Odznakę otrzymali:

Ks. Jarosław Biryłko - proboszcz parafii prawosławnej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie, parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Dolicach a także parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

Ewa Kowalska - historyk sztuki, Miejski Konserwator Zabytków w Kołobrzegu

Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, st. kustosz w Muzeum Regionalnym w Szczecinku

Wiesław Piotrowski - strażak-ratownik z Jednostki Wojskowej nr 1965 w Olesznie

Srebrną odznakę otrzymał:

Jarosław Leszczełowski - regionalista, Honorowy Obywatel Złocieńca (od 2007r.), autor licznych publikacji dotyczących historii regionu - Pojezierza Drawskiego, ziemi złocienieckiej i wałeckiej

Dyplomy "Swojskie Zabytki" otrzymali:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - na ręce Pani Róży Król; Lidia Lalak-Szawiel i Czesław Szawiel - nauczyciele, regionaliści działający na rzecz promowania walorów ziemi łobeskiej; Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie - ks. Proboszcz prałat Józef Cyrulik oraz Rada Parafialna - za dbałość o zabytkowe obiekty sakralne w Łobzie, Strzmielach, Karwowie, Grabowie i Dobieszewie; Władysław Wrzesień - sołtys Łącka wraz z Radą Sołecką w Łącku gm. Postomino - za działania na rzecz zachowania tradycyjnego krajobrazu zachodniopomorskiego.

Program ZDD znajduje się na stronie: www.bdz.szczecin.pl

 


Strona 6 z 12
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica