Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 Powstaje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Drukuj PDF

Powstaje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

 

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie zabytków, dotyczące nowego źródła finansującego ratowanie zabytków w Polsce jakim będzie Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

NFOZ to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgromadzone środki będą przeznaczone na ratowanie zniszczonych lub uszkodzonych zabytków, np. w wyniku powodzi lub pożarów.

Wpływy Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków będą stanowiły administracyjne kary pieniężne nakładane w wypadkach, które dotychczas stanowiły wykroczenia, oraz nawiązki orzekane za przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Do NFOZ rocznie będzie wpływać około 20 mln zł.

Przyznawana obecnie grzywna za popełnienie wykroczenia np. za brak pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, trafiała do ogólnego budżetu państwa, dzięki zmianie ustawy pieniądze będą przekazywane do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Właściciel lub zarządca obiektu zabytkowego, który będzie działał bez zalecenia lub pozwolenia konserwatorskiego, np. na  prowadzenie prac konserwatorskich, prac budowlanych lub rozbiórkę, będzie narażony na wyznaczenie sankcji administracyjnej.

Kary administracyjne nakładane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków będą podlegały miarkowaniu zgodnie ze nowymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W uzasadnionych przypadkach będzie można od nich odstąpić, a wysokość kary będzie zależała od wartości zabytku czy sytuacji finansowej właściciela.

Inicjatorem utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.

Na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/powstaje-narodowy-fundusz-ochrony-zabytkow-7575.php

 

 

 

 

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Poznany"

Drukuj PDF

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków

"Zabytek Poznany"

 

 

Serdecznie zachęcamy zarządców i posiadaczy zabytków wpisanych do rejestru zabytków, a także osoby współpracujące z nimi do udziału w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu, pt. Zabytek Poznany Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepsze projekty edukacyjne o dziedzictwie kulturowym.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej szeroko pojętej wartości zabytków w ten sposób chcemy nagradzać i promować najlepszą działalność edukacyjną w tym zakresie.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zgłoszone projekty, które:

- rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 roku;

- upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;

- przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;

- były organizowane lub współorganizowane przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

 

Obowiązują następujące kategorie:

- prelekcje, wykłady, warsztaty,

- aktywności plenerowe,

- wystawy i projekty multimedialne.

 

Na autorów najlepszych projektów w każdej kategorii czekają nagrody:

I miejsce -20.000,00 zł

II miejsce - 15.000,00 zł

III miejsce - 10.000,00 zł

wyróżnienie - 5.000,00 zł

 

Zgłoszenia projektów do konkursu należy nadsyłać do 29 września 2017 r. na adres Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na Projekt edukacyjny Zabytek Poznany".

Więcej szczegółowych informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem:

 http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3476

 

Plakat promujący konkurs

 

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.

Drukuj PDF

Nowy akt prawny:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

 

do pobrania tu: Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.

 

Sejm za powołaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków

Drukuj PDF

Sejm za powołaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków

 

Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność wojewódzkich konserwatorów zabytków zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, którą 22 czerwca 2017 r. przyjął Sejm.

Za nowelizacją - wraz z poprawkami - opowiedziało się 421 posłów, pięciu było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu.

"To spełnienie postulatów konserwatorów, historyków sztuki i miłośników zabytków, głoszonych od lat siedemdziesiątych. Dzięki funduszowi będziemy mogli ratować zabytki wymagające pilnej ochrony"  - podkreśliła prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.

Nowe źródło finansujące ratowanie zabytków

Najważniejszą zmianą, przewidzianą w nowelizacji, jest wzmocnienie finansowania ochrony zabytków poprzez utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Wcześniej pomysł jego powstania poparła Rada Ochrony Zabytków.

"Przyjęta w nowelizacji propozycja zasługuje na pełne poparcie. Idea powołania Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków ma już kilkadziesiąt lat, ale mimo wielu starań środowisk konserwatorskich do tej pory nie udało się jej zrealizować" - mówi prof. Bogumiła Rouba, Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dochodami Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków będą administracyjne sankcje pieniężne orzekane w wypadkach, które dotychczas stanowiły wykroczenia przewidziane w ustawie o ochronie zabytków i opiece na zabytkami. Do tej pory grzywna przyznawana za popełnienie wykroczenia np. za brak pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, trafiała do ogólnego budżetu. Dzięki zmianie ustawy i wprowadzeniu kar administracyjnych pieniądze będą przekazywane do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

"Do tej pory administracja konserwatorska nie miała faktycznej możliwości wyegzekwowania wydawanych przez siebie zaleceń konserwatorskich. Przepisy o wykroczeniach były przy tym całkowicie martwe. Podobnie było z przewidzianymi w ustawie obowiązkami informacyjnymi. Wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych daję szansę, że prawo nareszcie zacznie być przestrzegane, zapewniając zabytkom skuteczną ochronę" - zauważa Wiesław Kaczmarek, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Zgromadzone środki będą przeznaczone na ratowanie zabytków, a ich dysponentem będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowelizacja ma zapobiec m.in. wyburzaniu zabytków i celowemu ich niszczeniu np. dla pozyskania działki budowalnej pod zabudowę. Właściciel lub zarządca obiektu, który będzie działał bez zalecenia konserwatorskiego lub pozwolenia WKZ na rozbiórkę lub prowadzenie prac budowlanych, będzie narażony na wyznaczenie sankcji administracyjnej.

 

Więcej na stronie MKiDN tu: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/sejm-za-powolaniem-narodowego-funduszu-ochrony-zabytkow-7478.php

 

 

 

Uroczyste otwarcie wystawy rękopisu Konstytucji 3 Maja

Drukuj PDF

Uroczyste otwarcie wystawy oryginalnego rękopisu Konstytucji 3 Maja w ZUW

 

DSC 0666

 

Więcej…
 

226 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Drukuj PDF

IMG1

IMG2

 


Strona 4 z 12
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica