Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 



Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019

Drukuj PDF

Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019

 

Zaprasza na obchody Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019 w województwie zachodniopomorskim, które w tym roku odbywać się będą pod hasłem "W drodze".
 
 
EDDplakat 2019
 
 

Cerkiew greckokatolicka w Białym Borze zabytkiem

Drukuj PDF

cerkiew Biały Bór 5

 

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze zabytkiem.

 

 


25 lipca 2019 roku do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego została wpisana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy wraz z integralnymi elementami wystroju malarskiego, położona w Białym Borze.

Więcej…
 

Statuetka "Błękitnej Damy" dla WUOZ Szczecin

Drukuj PDF

Statuetka "Błękitnej Damy" dla WUOZ Szczecin

 

 

Statuetka "Błękitnej Damy" dla WUOZ Szczecin.

 

DSC06939

Więcej…
 

Otwarte spotkanie z MKZ

Drukuj PDF

Otwarte spotkanie z Miejskim Konserwatorem Zabytków

 

Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowanych przy zabytkach Szczecina.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku, o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin, w gmachu Urzędu Miejskiego przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Gminy Miasta Szczecin, w tym sposób przygotowania wniosku i rozliczenia dotacji.

Spotkanie kierowane jest zwłaszcza do właścicieli i posiadaczy zabytków, zarządców zabytkowych nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego Szczecina.

 

MKZ

 

 

Nowe zabytki w województwie. Rok 2018.

Drukuj PDF

Nowe zabytki w województwie. Rok 2018.


Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego  w 2018 r. ( księga A rejestru zabytków) :

 

1. Cmentarz żydowski w Boleszkowicach, gm. Boleszkowice, pow. Myślibórz - cmentarz żydowski z reliktami kamiennego muru ogrodzeniowego w granicach nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 33/4 obręb 0001 Boleszkowice - nr rejestru :  A-1729;  
Cmentarz  założony dla mieszkańców Boleszkowic i okolic, wyznawców obrządku Mojżeszowego. Pochówki na w/w cmentarzu sięgają prawdopodobnie  przełomu XVIII-XIX w. Otoczony kamiennym murem zachowanym w stanie ruiny. Cmentarz zlokalizowany został w południowej części Boleszkowic przy drodze do Namyślina.

foto1

 

Więcej…
 

Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

Drukuj PDF

Rusza nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"!

zabytekzadbany

 

Konkurs Zabytek Zadbany ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami - prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
 
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.
Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu - NID Oddział Terenowy w Olsztynie.
 
 
 
 
 
 


Strona 1 z 11
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica