Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

 aktualnosci

 In Memoriam

Drukuj PDF

 

memoriam

 

Franciszek Jan Lachowicz

(1933-2020)

archeolog, zabytkoznawca, fotograf,

konserwator zabytków

Urodzony w 1933r. Wilnie, po wojnie wraz z rodziną przybył do Koszalina, gdzie w 1953r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois. W 1957r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra archeologii. Swoją zawodową drogę rozpoczął we Wrocławiu; w latach 1958-1970 był Konserwatorem Zabytków Archeologicznych przy Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Od 1970r. związany z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w latach 1972-75 pełnił funkcję Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Koszalinie. Po utworzeniu Biura Dokumentacji Zabytków w Koszalinie był jego kierownikiem w latach 1978-1991; w 1981 i 1982r. pełnił obowiązki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie, oraz piastował urząd Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Oddziale Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Koszalinie aż do 2002r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1979), Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego (1968), Zasłużonego Działacza Kultury (1971), Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1968).

Archeolog z zamiłowania, doskonały organizator, stworzył podwaliny i zorganizował od podstaw bazę naukowo-techniczną dla archeologicznej służby konserwatorskiej na terenie woj. koszalińskiego; od zgromadzenia bogatego zbioru materiałów kartograficznych, dokumentacyjnych i archiwalnych, po zdobycie środków lokomocji i pozyskanie pomieszczeń na bibliotekę, archiwum archeologiczno-konserwatorskie, pracownię fotograficzną i siedzibę, w której urząd konserwatorski funkcjonuje do dziś. Był inicjatorem, aktywnym uczestnikiem i promotorem wielu ratunkowych badań archeologicznych na terenie Pomorza Środkowego, które przyczyniły się do odkrycia i popularyzacji takich miejsc, jak m. in. kręgi kamienne w Grzybnicy, grody i zamki w Starym Drawsku, Tucznie, i Białogardzie, Chełmska Góra k. Koszalina, cmentarzyska i wielokulturowe stanowiska w Konikowie, Cewlinie, Gostkowie, Grabowie, Gronowie, Kazimierzu Pomorskim, i wielu innych miejscowościach. Zainicjował, skutecznie pozyskiwał środki finansowe i aktywnie prowadził wieloletnie badania weryfikacyjne i sondażowe grodzisk wczesnośredniowiecznych (1960-71), badania megalitów w Łupawie i Poganicach, oraz badania prowadzone w ramach ogólnopolskiej akcji badawczej pn. Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarze dawnego województwa koszalińskiego. Jako autor i współautor pozostawił bogatą spuściznę w postaci licznych opracowań i artykułów poświęconych pradziejom i osadnictwu wczesnośredniowiecznemu na Pomorzu oraz zamkom Pomorza Środkowego.

Dokumentalista i fotograf, od lat 50-tych XXw. dokumentował nie tylko prowadzone wspólnie z najwybitniejszymi archeologami z całej Polski prace wykopaliskowe; prowadził również systematyczny zapis stanu zachowania, remontów i przemian zabytków nieruchomych (architektury, budownictwa, urbanistyki, techniki, zieleni komponowanej) i ruchomych. Stworzył i pozostawił bezcenny i unikalny zbiór fotografii obrazujących historię poszczególnych zabytków oraz przekształceń krajobrazu kulturowego woj. koszalińskiego.

Zabytkoznawca i konserwator, docierał do każdego zakątka dawnego województwa koszalińskiego, by odkrywać i inwentaryzować zabytki nieruchome i ruchome w terenie oraz współtworzyć pierwszą ewidencję zabytków nieruchomych. Nie przepadał za siedzeniem za biurkiem, zawsze powtarzał, że miejsce konserwatora zabytków jest w terenie. Wobec nieustających braków kadrowych, podejmował przeróżne dodatkowe obowiązki, także kierowcy kolejnych służbowych samochodów - od pierwszej wysłużonej "Nyski" począwszy, którą wraz z pracownikami, przeprowadzał wizje i oględziny w terenie, zaliczając po drodze wiele przygód. Z właściwym sobie uporem i konsekwencją nadzorował i prowadził wiele prac konserwatorskich i remontowych przy zabytkach, od zamków w Darłowie, Świdwinie czy Połczynie Zdroju, po liczne zabytkowe kościoły z Bazyliką Kołobrzeską na czele.

 

Wszystko co czynił, wykonywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Należał do pokolenia, które swoją pracę pojmowało jako misję. Pokolenia, dla którego ratowanie kulturowego dziedzictwa było tożsame z walką o ocalenie tradycji i fundamentalnych wartości. Z właściwą sobie charyzmą i odwagą głosił je i bronił, nie zważając na okoliczności. Wszyscy wiele mu zawdzięczamy, zaraził nas swoją pasją chronienia i dokumentowania zabytków. Pozostanie w naszej pamięci, w pamięci Jego współpracowników, jako człowiek o wyrazistej, bogatej i silnej osobowości, postać niezwykle barwna, życzliwy przyjaciel i człowiek, bez którego wiele zabytków ruchomych i nieruchomych, nie tylko archeologicznych, już dawno przestałoby istnieć.

 

In Memoriam

 

Szukaj Legalnie

Drukuj PDF

Szukaj Legalnie

szukajlegalnie1

szukajlegalnie2

Szukaj  legalnie1

Szukaj legalnie 2

 

Zabytek Zadbany 2020

Drukuj PDF
zabytekzadbany
 
Zabytek zadbany 2020
 
 
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany".
 

 
 
 
Konkurs "Zabytek Zadbany" ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami - prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
 
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu - NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NID: https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

 

Pożegnanie ZWKZ

Drukuj PDF

PANI EWA STANECKA

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

NA EMERYTURZE

W DNIU 19 GRUDNIA W SALI RYCERSKIEJ URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA PRZEZ WOJEWODĘ ZACHODNIOPOMORSKIEGO PANA TOMASZA HINCA, PRZYJACIÓŁ, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, PANI EWY STANECKIEJ, KTÓRA PRZESZŁA NA EMERYTURĘ PO PRAWIE 30 LATACH PRACY NA STANOWISKU WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W SZCZECINIE.

pożegnanie z p. Wojewodą 1

DSC07643 Medium

                Pani Ewa Stanecka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracę w Szczecinie zaczynała zaraz po studiach w 1972 r. w urzędzie konserwatorskim, który wchodził wówczas w skład Wydziału Kultury szczecińskiego Urzędu Wojewódzkiego.Od tego roku, z krótką przerwą w latach 1980-1982, zajmowała się ochroną zabytków naszego regionu. W latach 80-tych obroniła dyplom na studiach podyplomowych w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych na SGGW w Warszawie (przedmiotem pracy dyplomowej był park w Świerznie). Także podczas pracy poza urzędem konserwatorskim nie odchodziła od problematyki konserwatorskiej. W rok 1980 w Archiwum szczecińskim pracowała nad aktami wojewódzkiego konserwatora zabytków w Szczecinie z lat 1945 - 1950, w latach 1981 - 1982 zajmowała się rzemiosłem artystycznym w Muzeum szczecińskim. W 1982 roku rozpoczęła pracę w Biurze Dokumentacji Zabytków w Szczecinie (w latach 1982-1984 jako kierownik). W 1991 roku na bazie BDZ-ów powołano Państwową Służbę Ochrony Zabytków pod dyrekcją wojewódzkich konserwatorów zabytków. 1 kwietnia 1991 roku Pani Ewa Stanecka została mianowana wojewódzkim konserwatorem zabytków województwa szczecińskiego, potem od 1999 r. - zachodniopomorskiego, z delegaturą w Koszalinie. I tak, z dniem 20 grudnia 2019 roku, po prawie 30 latach budowania służby ochrony zabytków w nowej Polsce, podejmowania często trudnych, kontrowersyjnych decyzji, postanowiła odpocząć na emeryturze.

DSC07650 Medium

 

Poza pracą zawodową działa w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki i Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków (jest członkiem honorowym i zasiada w zarządzie głównym SKZ).

 

pożegnanie z p. Wojewodą 4

Uhonorowana srebrnym i złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis - za szczególne zasługi w dziedzinach kultury i sztuki, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, złotym Orderem św. Ottona nadanym przez Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, orderem nadanym przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny św. Marii Magdaleny Prawosławny a także brązowym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, odznakami Zasłużony Działacz Kultury i Za Opiekę nad Zabytkami.

DSC07681

Jest także laureatem najwyższych wyróżnień nadawanych przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w środowisku konserwatorskim w Polsce: nagroda im. Ks. Prof. dr hab. Janusza Pasierba Conservator Ecclesiae , im. Hanny Pieńkowskiej i Jana Łomnickiego.

 

DZIĘKUJEMY PANI EWO

PRZYJACIELE, WSPÓŁPRACOWNICY

 

Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019

Drukuj PDF

Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019

 

Zaprasza na obchody Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019 w województwie zachodniopomorskim, które w tym roku odbywać się będą pod hasłem "W drodze".
 
 
EDDplakat 2019
 
 

Cerkiew greckokatolicka w Białym Borze zabytkiem

Drukuj PDF

cerkiew Biały Bór 5

 

Cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze zabytkiem.

 

 


25 lipca 2019 roku do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego została wpisana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy wraz z integralnymi elementami wystroju malarskiego, położona w Białym Borze.

Więcej…
 


Strona 1 z 12
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica