Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Drukuj PDF

informacje1OGŁOSZENIE

O  ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH   SKŁADNIKACH    MAJĄTKU    RUCHOMEGO

WOJEWÓDZKIEGO  URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW

W SZCZECINIE

 

Działając  zgodnie   z   Rozporządzeniem   Rady   Ministrów  z   dnia  21  maja  2010 r.    w   sprawie  sposobu   i   trybu   gospodarowania   składnikami  majątku   ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. (Dz. U.z  2010 r. Nr 114, poz. 761)  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie informuje, że posiadamy  zbędne i  zużyte składniki majątku ruchomego o wartości przekraczającej równowartość 300 Euro. (Wartość Euro  3,9506 -  zgodnie z Tabelą kursów nr  183/A/NBP/2010  z dnia 20.09.2010 r.)

 

Poniższe składniki rzeczowe majątku:

a)     posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)     zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)     które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)     są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione

 

L.p.

Przedmiot

Ilość

sztuk

Nr inwentarzowy

Rok zakupu

Wartość ewidencyjna

Wartość rynkowa

1

Kserokopiarka Canon NP  6216

 

1

I/8/803/13

1999

6.087, 80

0,00

2

Zestaw komputerowy

(jednostka centralna, monitor, klawiatura)

1

I/4/491/18

2000

4.185, 28

0,00

3

Zestaw komputerowy

(jednostka centralna, monitor, klawiatura)

1

I/4/491/21

2002

5.000, 00

0,00

4

Zestaw komputerowy

(jednostka centralna, monitor, klawiatura)

1

I/4/491/11

1999

4.433, 00

0,00

5

Zestaw komputerowy

(jednostka centralna, monitor, klawiatura)

1

II/K/1

2000

2.454, 23

0,00

6

Oprogramowanie Office 97

1

Wnip II/5 (zainstalowane w komp. o nr inw. II/K/1)

2007

1.290, 00

0,00

 

Zbędne i zużyte  składniki  majątku  ruchomego  mogą   być  przedmiotem  sprzedaży, oddania w najem lub  dzierżawę , nieodpłatnego przekazania,  oraz darowizny.  Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób powyższy mogą być zlikwidowane.  Wyszczególnione   składniki  można  po   wcześniejszym zgłoszeniu  zainteresowania  oglądać  od   poniedziałku   do   piątku  w   godzinach   9:00-  15:00 ,  w   terminie    od   27.09.2010 r.   do  08.10.2010 r. ,  w   siedzibie  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego Urzędu  Ochrony Zabytków  w  Szczecinie,   ul.   Kuśnierska 14 A.

 

Osoba  do  kontaktów :

Beata Kurpiel

tel. (91)  433-70-66

e-mail  :  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zainteresowanych   prosimy   o  składanie    wniosków  zgodnie  z  §  38 ust. 4 rozporządzenia  Rady  Ministrów   z   dnia  21  maja  2010 r   w  sprawie  sposobu   i  trybu    gospodarowania    składnikami  rzeczowymi  majątku   ruchomego,  w który wyposażone są jednostki budżetowe  (  Dz.. U. Nr  114,  poz.  761)    w  terminie   do  08.10.2010 r.  w   sekretariacie WUOZ  w   Szczecinie lub   przesłać   pocztą  na   adres :  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Szczecinie, .  ul.  Kuśnierska 14 A.

 

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica