Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie

Drukuj PDF

"Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie"

WYDAWCA: Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4a, 70-502 Szczecin, www.wkz.szczecin.pl

 

ISSN: 1896-6349


 

 IX/2019 tom

 

Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich

 

pobierz

 

ze strony BIP

 

tu: IX tom Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich

 

wiadomości konserwatorskie RIX-2019

 

 

 


 

"Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" R.I/2006

 

wiadomości konserwatorskie

 

Pobierz spis treści

 


 

"Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" R.II/2007

 

 

 • Ewa Stanecka - Wstęp 

STUDIA I BADANIA

 • Józefowska Marlena - Przypadkowe znaleziska przedmiotów zabytkowych z województwa  zachodniopomorskiego (cz. wschodnia). Procedura postępowania z przypadkowymi odkryciami.
 • Kalita Skwirzyńska Kazimiera, Stanecka Ewa - Kołbacz. Zespół poklasztorny w okresie od  XVI do XXI wieku. Historia i współczesne przekształcenia oraz problemy konserwatorskie.
 • Wolender Tomasz - Osiedle Nowe Miasto w Szczecinie ? problematyka konserwatorska w studium urbanistyczno-konserwatorskim do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
 • Kulesza-Szerniewicz Olga - Kalisz Pomorski. Etapy formowania historycznego układ przestrzennego, stan obecny i możliwości rewaloryzacji.
 • Bartosz Dorota, Słomiński Maciej - Wierzbno ?zapomniane miasto nad Miedwiem
 • Mazurkiewicz Krzysztof - Baldwin Schulze- witrażysta ze Szczecina
 • Witek Maria, Witek Waldemar - Warsztaty konserwatorsko-budowlane w Słowinie: ?Dawne konstrukcje - nowe marzenia?

 

PRACE KONSERWATORSKIE

 • Jankowska Małgorzata - Barokowa fontanna przy pl. Orła Białego w Szczecinie - konserwacja obiektu po 1945 roku.
 • Koutny-Giedrys Mirosława, Giedrys Ryszard - Konserwacja zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego na przykładach wybranych obiektów rzeźby kamiennej, metalu, ceramiki i malarstwa.

 

SPRAWOZDANIA 

 • Makowska Beata - Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w  Szczecinie za 2006 rok.
 • Nowakowski Cezary - Sprawozdanie z działalności Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie za 2006 rok.
 • Jankowska Małgorzata - Sprawozdanie z działalności biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie za 2006 rok.

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Opęchowski Mirosław - Omówienie publikacji konserwatorskich i pokrewnych wydanych w 2006 roku.

 

SILVA

 • Kołosowski Przemysław - Park Kulturowy Chwarszczany
 • Kowalska Ewa - 50 lat minęło ... (O Feliksie i Danucie Ptaszyńskich)

 

 


"Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" R.III/2009

 

 

Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 2009

 

Studia i badania

 • Tatiana Balcerzak - Zamek w Drawnie. Inwentaryzacja i badania architektoniczne reliktów zamku.
 • Radosław Walkiewicz - Dawna zajezdnia tramwajów konnych na rogu al. Wojska Polskiego i ul. Piotra Skargi w Szczecinie
 • Kamila Wójcik - Detal zabytkowy domów mieszkalnych gminy Nowe Warpno
 • Aleksandra Hamberg - Fedorowicz - Elewator zbożowy "Ewa" w szczecińskim porcie - modernistyczny zabytek techniki
 • Dominika Szerniewicz - Zabytkowy zespół zieleni dawnego majątku w Chełmie Dolnym w gminie Trzcińsko Zdrój
 • Anna Małgorzata Walkiewicz - Ogrody zaginione. Działalność Petera Josepha Lenne na terenie Szczecina

 

Działania konserwatorskie

 • Waldemar i Maria Witkowie - Lapidarium w Słowinie
 • Agnieszka Rychlicka - Karazej - Prawne możliwości egzekucji przez WKZ obowiązku utrzymania nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.

 

Sprawozdania

 • Ewa Stanecka - WUOZ Szczecin 2007-2008
 • Ewa Kowalska - Delegatura 2007-2008 
 • Beata Makowska - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji  Zabytków
 • Cezary Nowakowski - BDZ
 • Małgorzata Gwiazdowska - MKZ  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

 

Recenzje i omówienia

 • Mirosław Opęchowski - Omówienie publikacji konserwatorskich i pokrewnych

 

Varia

 • Profesor Stanisław Latour. Wspomnienie - Beata Makowska  


 "Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" R.IV/2010r."

 Wiadomości Konserwatorskie 2010

Pobierz ze strony BIP tu: 

Wiadomości Konserwatorskie 2010r.

 

 


 

 

"Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 2014 -2017"

 

 

 wiadomości ZWKZ 2017

 

 

Pobierz ze strony BIP tu: 

Wiadomości Konserwatorskie 2014 - 2017r. 

 

 


 

 VIII tom 

Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich
 
 
pobierz

 

ze strony BIP

 

tu: VIII tom Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich 

 

 

 ZWKVIII2018jpg