Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

DOTACJE NA PRACE W 2019 R.

Drukuj PDF

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2019R.

Jak corocznie, także w 2019 r. właścicielom i użytkownikom zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego zostały udzielone dotacje z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje przyznawane są w ramach konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część z dotacji dotyczy wspomagania kolejnych etapów wieloletnich, kompleksowych prac renowacyjnych. Wiele obiektów już zostało uratowanych przed unicestwieniem, wiele odzyskało dawny blask. Część większych zadań jest w trakcie realizacji i będzie z pewnością kontynuowana. Z powodu wielkości zabytkowego zasobu oraz konieczności prowadzenia złożonych, specjalistycznych prac konserwatorskich i remontowych, niestety nie wszyscy wnioskodawcy mogli uzyskać wsparcie finansowe. Stąd ważne jest, by także samorządy lokalne włączały się w trud ratowania zabytków i lokalnego dziedzictwa kulturowego, udzielając pomocy w własnych budżetów.

W 2019 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, dysponujący środkami Wojewody Zachodniopomorskiego, wsparł prace przy 31 zabytkach nieruchomych i ruchomych. Łączna wartość udzielonej pomocy finansowej wyniosła 557 624,73 zł.

Dotacje przyznawane były na wniosek właścicieli zabytków lub ich użytkowników. Wśród obiektów poddanych pracom konserwatorskim przy udziale tych środków finansowych były świątynie katolickie i prawosławne oraz ich wyposażenie, ale także przykłady miejskich budowli obronnych, budynków mieszkalnych, wiejskich gospodarczych a także zabytków techniki.

Wśród remontowanych kościołów znalazły się m.in. wiejskie świątynie o charakterystycznej dla Pomorza Zachodniego, ryglowej konstrukcji ścian lub wież, jak kościoły filialne w Sadlnie w gminie Trzebiatów, Piasecznie gm. Trzcińsko-Zdrój, Rydzewie gm. Drawsko Pom., Mielnie i Gardnie gm. Węgorzyno, Golcach gm. Wałcz, Świeszewie gm. Gryfice. Ich sylwety budują pomorski krajobraz kulturowy, wyposażenie świadczy o bogactwie i historii regionu, jednak ratowanie zagrożonych drewnianych konstrukcji i utrzymanie ich dobrego stanu technicznego jest zazwyczaj ponad możliwości finansowe lokalnych społeczności. Stąd wsparcie zewnętrzne jest niezbędne. Podobnie jest z zabytkami ruchomymi - dzięki pomocy finansowej w 2019 r. udało się uratować np. chrzcielnice z Białej i Suchowa, rzeźby ołtarzowe z Gryfic czy ławy kolatorskie z Gudowa oraz rozpocząć prace przy ołtarzu z sanktuarium w Brzesku. Przykładami zabytków, które po pracach konserwatorskich, dofinansowanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wzbogacą przestrzeń publiczną, są wrak drewnianego żaglowca eksponowany w Alei Mistrzów Żeglarstwa w Kamieniu Pomorskim czy fontanna z rzeźbą dziewczynki z gęsią na rynku w Barlinku. Naprawiony fragment torowiska zabytkowej linii kolei wąskotorowej nr 1056 na odcinku Koszalin Wąskotorowa-Bobolice umożliwi dalsze jej wykorzystywanie, jako atrakcji turystycznej. Z kolei prace prowadzone w Chojnie pozwoliły zabezpieczyć fragment miejskich murów obronnych, wymagających - tak jak i w innych miastach o średniowiecznej metryce - prac naprawczych w następnych latach.

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji ZWKZ:  http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/451.dhtml

Dotacje MKiDN prezentowane są na stronach www.mkidn.gov.pl

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

1. Gardno gm. Wegorzyno 2019

1. Remont wieży, III etap. Kościół filialny pw. Św. Mateusza, Gardno, gm. Węgorzyno

2. Mielno gm. Wegorzyno 2019


2. Remont i naprawa ścian obwodowych. Kościół filialny pw. MB Różańcowej, Mielno, gm. Węgorzyno

 

wrak. Kamień Pom

3. Wykonanie stabilizacji konstrukcji. Wrak drewnianego żaglowca z XX w., Kamień Pomorski, gm. loco

 

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica