Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

WROZ

Drukuj PDF

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków

przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie.

 

 

 

Lista członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie

na okres kadencji 1.07.2017 ? 30.06.2021

1. dr Marek Rubnikowicz

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

2. dr arch. Beata Makowska

Kierownik Oddziału szczecińskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa

3. prof. dr hab. Marian Rębkowski

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie

4. mgr Cezary Nowakowski

Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków

5. mgr Lech Karwowski

Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

6. mgr Elżbieta Piasecka

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

7. dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

8. ks. Marek Cześnin

Diecezjalny Konserwator Zabytków

9. mgr Kazimiera Kalita ? Skwirzyńska

10. dr inż. Stefan Nowaczyk

11. mgr Waldemar Witek (w zastępstwie za chorą Beatę Makowską) p.o. kierownika Oddziału szczecińskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

 

Skład osobowy Rady 

(kadencja 2013-2017): 

 

1. Dr Marek Rubnikowicz (przewodniczący Rady), Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

2. Dr arch. Beata Makowska,Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie

3. Mgr Cezary Nowakowski, Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

4. Dr inż. arch. Helena Freino

5. Mgr Lech Karwowski,Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

6. Prof. Dr hab. Marian Rębkowski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN - Oddział Szczecin

7. Mgr Inż. Elżbieta Piasecka, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

8. Ks. kanonik mgr Marek Cześnin, Diecezjalny Konserwator Zabytków - Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

9. Dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

10. Ks. mgr Henryk Romanik, Diecezjalny Konserwator Zabytków - Kuria Biskupia Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeska

 

 

     Funkcjonowanie Rady reguluje art. 99 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568)

Art. 99.

1. Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków wchodzi od 5 do 10 członków, powoływanych na okres 4 lat przez wojewódzkiego konserwatora zabytków spośród specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia, przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
oraz Regulamin Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków nadany Zarządzeniem nr 151/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2005r.
 
 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica