Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powstaje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Drukuj PDF

Powstaje Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

 

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie zabytków, dotyczące nowego źródła finansującego ratowanie zabytków w Polsce jakim będzie Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków.

NFOZ to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgromadzone środki będą przeznaczone na ratowanie zniszczonych lub uszkodzonych zabytków, np. w wyniku powodzi lub pożarów.

Wpływy Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków będą stanowiły administracyjne kary pieniężne nakładane w wypadkach, które dotychczas stanowiły wykroczenia, oraz nawiązki orzekane za przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Do NFOZ rocznie będzie wpływać około 20 mln zł.

Przyznawana obecnie grzywna za popełnienie wykroczenia np. za brak pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, trafiała do ogólnego budżetu państwa, dzięki zmianie ustawy pieniądze będą przekazywane do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Właściciel lub zarządca obiektu zabytkowego, który będzie działał bez zalecenia lub pozwolenia konserwatorskiego, np. na  prowadzenie prac konserwatorskich, prac budowlanych lub rozbiórkę, będzie narażony na wyznaczenie sankcji administracyjnej.

Kary administracyjne nakładane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków będą podlegały miarkowaniu zgodnie ze nowymi przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W uzasadnionych przypadkach będzie można od nich odstąpić, a wysokość kary będzie zależała od wartości zabytku czy sytuacji finansowej właściciela.

Inicjatorem utworzenia Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków jest wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.

Na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/powstaje-narodowy-fundusz-ochrony-zabytkow-7575.php

 

 

 

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica