Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Zabytek Zadbany 2016"

Drukuj PDF

Olsztyn, 4 stycznia 2016

 

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2016". Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Zgłoszenia do konkursu mogą składać także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz osoby działające z ich upoważnienia - konserwatorzy samorządowi i kierownicy delegatur WUOZ. Zachęcamy Państwa do zgłaszania realizacji konserwatorskich z terenu Państwa województwa, spełniających powyższe warunki.

Prosimy o rozpowszechnienie w miarę możliwości informacji o konkursie, w tym o umieszczenie jej na Państwa stronach internetowych. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Procedury konkursu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu prowadzi Oddział Terenowy NID w Olsztynie.

 

Zabytek, przy którym prace konserwatorskie ukończono w latach 2011-2015, można zgłosić w jednej z pięciu kategorii:

    1. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
    2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) 
    3. adaptacja obiektów zabytkowych
    4. architektura i konstrukcje drewniane (kategoria specjalna)
    5. architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki (kategoria specjalna)

Na stronie internetowej: Narodowego Instytutu Dziedzictwa   dostępne są: regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia obiektu do konkursu.

 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie.

Termin składania wniosków to 5 lutego 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

 

zabytek zadbany 2016


 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica