Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Seminarium

Drukuj PDF

Z inicjatywy Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się seminarium n.t.: "Problematyka ochrony architektury modernistycznej", połączone z promocją ostatniego tomu wydawnictwa "Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie.

SKZ Kingspan 1

            Wykład o powojennej modernistycznej architekturze Szczecina wygłosił dr inż.arch. Wojciech Bal z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Pani Ewa Stanecka omówiła problemy konserwatorskie dotyczące architektury modernistycznej z okresu międzywojennego z terenu województwa zachodniopomorskiego, zwracając uwagę na potrzebę szerokiej edukacji i promocji wartościowych obiektów historii najnowszej, by uzyskać społeczną akceptację dla działań ochronnych.

SKZ Kingspan 4

W trakcie spotkania przedstawiciele firmy Kingspan Insulation zaprezentowali materiały termoizolacyjne, które ze względu na swoje właściwości stosowane mogą być w budynkach zabytkowych oraz przedstawili przykłady zrealizowanych inwestycji.

            Na zakończenie Pani Ewa Stanecka zaprezentowała tematykę artykułów znajdujących się w najnowszym tomie "Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich" R.VI/2012-2013, poświęconym zagadnieniom związanym z architekturą, budownictwem i sztuką doby modernizmu. Wszyscy uczestnicy spotkania - konserwatorzy, historycy sztuki, architekci, pracownicy naukowi uczelni szczecińskich - mogli otrzymać bezpłatne egzemplarze tej publikacji.

AHF

SKZ Kingspan 10

 
  • Młyn w Głęboczku

    Prace remontowe

  • Młyn w Głęboczku

    Prace remontowe

  • Chwarszczany

    Prace remontowe

  • Swobnica