Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konferencja Utracone Zabytki Sakralne Powiatu Polickiego

Drukuj PDF

Konferencja Utracone Zabytki Sakralne Powiatu Polickiego

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 47, odbyła się konferencja prasowa poświęcona zakończeniu prac w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie polickim. W konferencji udział wzięli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie oraz przedstawiciele polickich gmin, które wsparły projekt.

150309zabytki2

W listopadzie i grudniu 2014 roku z inicjatywy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej policji w Szczecinie zrealizowano program Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie polickim. Projekt realizowany był przy udziale dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Policach, na których rejonie prowadzono program, strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Policach oraz proboszczów miejscowych parafii.

W trakcie trwania programu rejestracji zabytków sakralnych w powiecie polickim wykonano łącznie 1281 fotografii. Ewidencją fotograficzną objęto zabytkowe wyposażenie kościołów stanowiące elementy stałe wyposażenia np. witraże, polichromie, detale architektoniczny, oraz elementy ruchome jak rzeźby, obrazy, ambony, ołtarze itp. Oprócz zabytków dokumentowano również przedmioty współczesne - paramenta kościelne o cechach zabytków, wskazane przez proboszcza na wypadek kradzieży. Wykonana dokumentacja fotograficzna została przekazana do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Diecezjalnego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz do zasobów komórki koordynującej przestępczość przeciwko zabytkom w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Zgodnie z założeniami programu funkcjonariusz straży pożarnej Powiatowej Straży Pożarnej w Policach wykonywał kontrolę kościoła w kwestiach zabezpieczenia przeciwpożarowego. Po zakończeniu prac terenowych w ramach realizacji projektu:

Poprawa bezpieczeństwa zabytków sakralnych w powiecie polickim, stwierdzono braki zabytków ruchomych dla całego powiatu polickiego wynoszące 27 obiektów (w tym dwa zabytki rejestrowe), które zebrano w formie książki asp. szt. Marka Łuczaka pt. "Utracone zabytki sakralne powiatu polickiego". Druk książki wsparły finansowo 4 gminy pow. polickiego.

Publikację wydano w wersji książkowej w ilości 300 egzemplarzy i trafi ona do wszystkich policjantów w KPP Police, osób zajmujących się ochroną zabytków oraz proboszczów parafii powiatu polickiego. Dodatkowo publikacja która będzie również udostępniona w formie elektronicznej na stronie KWP w Szczecinie.

 

Publikacja do pobrania (PDF) tu: http://www.szczecin.kwp.gov.pl/images/stories/do_pobrania/pdf/luczak_zab_police.pdf

 

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica