Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Remont wieży kościelnej w Sławęcinie.

Drukuj PDF

Z końcem roku 2014 zakończony został remont konserwatorski drewnianej wieży przy kościele filialnym p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Sławęcinie. Wieża wybudowana została w XVII w. przy kamiennej salowej świątyni z 1520 r., jako wolnostojąca konstrukcja szkieletowa drewniana szalowana deskami z dachem namiotowym, dla umieszczenia w niej dwóch dzwonów. Wewnątrz wieży znajduje się obecnie dzwon z 1568 r. pochodzący ze stargardzkiej ludwisarni Josta van Viestena, drugi nie zachował się. Wieża i kościół są zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego.

Wieża uszkodzona w czasie wojny stopniowo ulegała dalszej degradacji i przechyleniu, zagrażając upadkiem - zaprzestano używania dzwonu. Konieczne były ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie, wymagające specjalistycznych rozwiązań technicznych. Obecnie, po zakończeniu robót, wieża może być ponownie bezpiecznie użytkowana.

Zakres prac renowacyjnych dotyczył ustabilizowania konstrukcji, wykonania nowego fundamentu, naprawy konstrukcji ścian i stropów, więźby dachowej oraz wykonania pokrycia dachowego i oszalowania deskowego oraz posadzki i otoczenia. Środki finansowe na realizację zadania zostały pozyskane z budżetów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzupełnione wkładem własnym mieszkańców.Realizację drugiego, końcowego etapu remontu, umożliwiły fundusze Niemieckiego Rządu Federalnego na Kulturę i Media, pozyskane przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury.

Inwestorem była Parafia Rzymskokatolicka w Piaseczniku, której towarzyszyło zaangażowanie przedstawicieli Sławęcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych z koordynatorem panem Józefem Leśniańskim, i pomoc pracowników Biura Dokumentacji Zabytków.

Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

Sławęcin

sławęcin

sławęcin 2

sławęcin 3

sławęcin 4

sławęcin 5

sławęcin 7

sławęcin 8

 
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica