Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Dotacje 2008

Drukuj PDF

DOTACJE CELOWE
udzielone w 2008 roku
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

 

 

L.p. 

Obiekt, zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji (zł)

1
Kościół w Kościnie 
remont dachu w kościele
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata,
ul. Daniela 18, Dołuje
50 000,00
2Witraże kościoła Sulechówko 1, Malechowo 76-142Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli,
Sulechówko 1, 76-142 Malechowo

6 300,00
3Renesansowe ławy - strona południowa Kościół w Iwięcinie, 76-004 Sianów
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Dobiesławiu.
Dobiesław 9, 76-150 Darłowo
22 000,00
4Wyposażenie kościoła, Żukowo 75, 76-100 Sławno
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie,
Żukowo 75, 76-100 Sławno
30 000,00
5
Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 20 Trzebiatów-remont dachu kamienicy
Wspólnota przy ul. Wojska Polskiego 20
Trzebiatów 72-320
25 300,00
6
Ambona i rzeźba Mojżesza w kościele parafialnym
w Kołbaczu, ul. Warcisława 8, 74-106 Stare Czarnowo
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu, ul. Warcisława 8, Stare Czarnowo 74-106
38 000,00
7
Witraż w kolegiacie p.w.NMP Królowej Świata
w Stargardzie Szczecińskim, ul. Krzywoustego 12
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata,
ul. Krzywoustego 12, Stargard Szczeciński 73-110
25 000,00
8
Budynek bramny Gosław 66
prace ciesielskie i tynkarskie
Robert Szymanowski 
Trzebiatów 72-320
3 130,00
9Ambona z kościoła pw. Św. Tomasza w Runowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza, Runowo 15,
Węgorzyno 73-155
28 000,00
10
Kościół filialny  
w Przywodziu-prace zabezpieczające konstrukcję stropu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Żukowo 36,
Dolice 73-115
29 700,00
11
Obwarowania miejskie - mury obronne
przy ul. Staromiejskiej 
w Reczu
Gmina Recz ul. Ratuszowa 17
Recz 73-210
38 200,00
12
Witraże - św. Piotr i Paweł 
z kościoła filialnego 
w Siedlicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Mieszewo 55,
Węgorzyno 73-155
9 000,00
13
Pomnik poświęcony żołnierzom z 357 Pułku Piechoty na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1
Szczecin 70-456
8 300,00
14
Ołtarz boczny p.w. Św. Barbary
w kościele w Tucznie 
ul. Moniuszki 1
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie
ul. Moniuszki 1, Tuczno 78-640
40 000,00
15
Baszta Prochowa z XV w.
Al. Wolności, Trzcińsko Zdrój
Gmina Trzcińsko Zdrój ul. Rynek 15,
Trzcińsko Zdrój 74-510
6 972,68
16
Baszta Choszczeńska z obwarowaniem miejskim,
ul. Choszczeńska, 
Recz 73-210
Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17,
Recz 73-210
20 500,00
17
Kamienica przy ul. Hołdu
Pruskiego 7 w Świnoujściu-remont dachu i elewacji
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Hołdu Pruskiego 7, 79-600 Świnoujście
22 200,00
18
Chałupa w zagrodzie chłopskiej-wymiana podłogi, renowacja drzwi, przełożenie dachu, Gosław 66, Trzebiatów
Robert Szymanowski
72-320 Trzebiatów
20 000,00
19
Remont kościoła w Dąbrowie - 
remont dachu nawy głównej i loży
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sieciemin 47, 76-004 Sianów
53 000,00
20
Kamienica przy ul. Hołdu
Pruskiego 10, Świnoujście- remont stropów
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Hołdu Pruskiego 10, 72-600 Świnoujście

20 597,32
21
Kościół Parafialny w Barlinku -wymiana dachówki, prace dekarskie
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Bonifacego ul. Św. Bonifacego 13A
74-320 Barlinek
30 000,00
22
Kościół Parafialny
w Popielewie - remont i przebudowa posadzki
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B Różańcowej Popielewo 25
78-320 Połczyn Zdrój
20 000,00


23
Budynek magazynowy
 - naprawa stolarki

Krystyna Mlak
ul. Grunwaldzka 15
74-120 Widuchowa
12 000,00
24
Kościół Parafialny
w Wołczkowie - prace dekarskie,
instalacja odgromowa
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B. Szkaplerznej ul. Lipowa 36,
Wołczkowo
72-003 Dobra Szczecińska
16 800,00


RAZEM:
575 000,00

 

Dotacje udzielone w 2008r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568)

 lp Obiekt, zadanie 
 Wnioskodawca 

 Wysokość udzielonej dotacj (zł) 

1
Książka Historyczna "Szczecin-Żelechowa"
Pomorskie Towarzystwo 
Historyczne , Szczecin
10 000,00
2
IX Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna "ANTIKON 2008 -
Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo"
Stowarzyszenie SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego, Szczecin
29 999,00
3
Turystyczne oznaczenie zabytków i atrakcji Pojezierza Wałeckiego
Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Wałcz
6 000,00
4
Wydanie publikacji poseminaryjnej "Trzebiatów-spotkania pomorskie"
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Trzebiatów
10 000,00
5
VIII Muzealne Spotkania z Fotografią 
Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, Koszalin
7 000,00
6
Książka historyczna "Dobra
i okolice"
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin
10 000,00


RAZEM
72 999,00

 

Zabytek Zadbany 2017 - nowy regulamin

Drukuj PDF

Zabytek Zadbany 2017 z nowym regulaminem

 

   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o rozpoczęciu  kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2017". 

Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2017r.

 

Od 2017 roku konkurs "Zabytek Zadbany" odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

 

 

zz-plakat-

 

 

zabytekzadbany2017

 

 

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

Drukuj PDF

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  jako instytucja pośrednicząca dla VIII OSI PRIORYTETOWEJ "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów  w ramach  Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

(dla wszystkich województw poza mazowieckim)

 

Data naboru wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00? 071 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Kto może składać wnioski?

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 500 000 000 zł

Regulamin i formularze dostępne są na stronie internetowej:

 https://www.pois.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-1/

 

Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski p. Piotr Jania

Drukuj PDF
Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski
 
 
Piotr Jania
 
śp. wojewoda Piotr Jania za biurkiem
 
   Piotr Paweł Jania urodził się 29 czerwca 1952 w Szczecinie. Od 1971 do 1974 i ponownie od 1984 zatrudniony w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W latach 1977-1984 pracował jako nauczyciel w Liceum Portowym w Szczecinie. W sierpniu 1980 uczestniczył w protestach w swoim miejscu pracy, we wrześniu tego samego roku dołączył do Solidarności, był wiceprzewodniczącym komisji wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z niejawnymi strukturami związku jako skarbnik TKZ, brał udział w organizowaniu pomocy represjonowanym oraz dystrybucji wydawnictw drugiego obiegu. Za prowadzoną działalność m.in. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1989 współtworzył i był członkiem prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "S" Regionu Pomorza Zachodniego. Pod koniec lat 90. był dyrektorem terminalu, następnie kolejno szefem wolnego obszaru celnego, dyrektorem ds. eksploatacyjnych i dyrektorem ds. marketingu w Zarządzie Morskich Portów. W 2001 został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W kadencji 2002-2006 był radnym Szczecina. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskiwał w 2010 i 2014. 8 grudnia 2015 został powołany na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. W 2008 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 

Ostatnie pożegnanie wojewody Piotra Jani odbyło się 19 sierpnia 2016r. w Szczecinie.

Wojewoda Piotr Jania został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

 

 

Remont kościoła p.w. św Antoniego - Warszyn gm. Dolice

Drukuj PDF

Remont kościoła p.w. św Antoniego w miejsc. Warszyn gm. Dolice

 


    Kościół w Warszynie (niem. Warsin) powstał w XIII wieku na planie prostokąta z kwadr granitowych i cegieł. Jest to kościół salowy z drewnianą wieżą od strony zachodniej, w której znajduje się dzwon o średnicy 1,18 metra. Dzwon został odlany z brązu w 1525 roku.

Na wyposażeniu kościoła znajduje się drewniany barokowy ołtarz z XVIII wieku. Pierwotnie był to ołtarz ambonowy, po 1949 roku w centralnej części ołtarza wstawiono współczesną figurę św. Antoniego Padewskiego.
Na terenie przyległym do kościoła znajduje się cmentarz przykościelny z drugiej połowy XVI wieku. Jest to nieczynny już, poewangelicki cmentarz założony na rzucie prostokąta o powierzchni 0,2 ha. Cmentarz został ogrodzony kamiennym murem z kamienno-ceglaną bramą.
Kościół został poświęcony w 1949 roku pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego

Kościół z kostki granitowej z XIII w. Portale kościoła wyróżniają się uskokami o ostrołukowych ościeżach. W oknach ściany północnej można oglądać zachowane witraże z XIX w., a na wieży dwa dzwony z XVI w. Niestety z zabytkowego wystroju wnętrza pozostało niewiele, przede wszystkim barokowy ołtarz główny. Organy, ogrzewanie kościelne i część ławek zostały wywiezione do kościoła w pobliskich Pełczycach zaraz po II wojnie światowej. Wieża kościoła zwieńczona jest barokowym hełmem z 8-boczną latarnią. Przy kościele dawny cmentarz otoczony kamiennym, XV-wiecznym murem z ozdobnymi bramkami. (za Wikipedia)."
 
 
 
 
 
 
DSC05190
 
 
 


Strona 6 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica