Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zabytek Zadbany 2017 - nowy regulamin

Drukuj PDF

Zabytek Zadbany 2017 z nowym regulaminem

 

   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o rozpoczęciu  kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2017". 

Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2017r.

 

Od 2017 roku konkurs "Zabytek Zadbany" odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

 

 

zz-plakat-

 

 

zabytekzadbany2017

 

 

Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski p. Piotr Jania

Drukuj PDF
Zmarł Wojewoda Zachodniopomorski
 
 
Piotr Jania
 
śp. wojewoda Piotr Jania za biurkiem
 
   Piotr Paweł Jania urodził się 29 czerwca 1952 w Szczecinie. Od 1971 do 1974 i ponownie od 1984 zatrudniony w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. W latach 1977-1984 pracował jako nauczyciel w Liceum Portowym w Szczecinie. W sierpniu 1980 uczestniczył w protestach w swoim miejscu pracy, we wrześniu tego samego roku dołączył do Solidarności, był wiceprzewodniczącym komisji wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracował z niejawnymi strukturami związku jako skarbnik TKZ, brał udział w organizowaniu pomocy represjonowanym oraz dystrybucji wydawnictw drugiego obiegu. Za prowadzoną działalność m.in. ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1989 współtworzył i był członkiem prezydium Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego "S" Regionu Pomorza Zachodniego. Pod koniec lat 90. był dyrektorem terminalu, następnie kolejno szefem wolnego obszaru celnego, dyrektorem ds. eksploatacyjnych i dyrektorem ds. marketingu w Zarządzie Morskich Portów. W 2001 został członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W kadencji 2002-2006 był radnym Szczecina. Ponownie mandat radnego miejskiego uzyskiwał w 2010 i 2014. 8 grudnia 2015 został powołany na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. W 2008 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 

Ostatnie pożegnanie wojewody Piotra Jani odbyło się 19 sierpnia 2016r. w Szczecinie.

Wojewoda Piotr Jania został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

 

 

Remont kościoła p.w. św Antoniego - Warszyn gm. Dolice

Drukuj PDF

Remont kościoła p.w. św Antoniego w miejsc. Warszyn gm. Dolice

 


    Kościół w Warszynie (niem. Warsin) powstał w XIII wieku na planie prostokąta z kwadr granitowych i cegieł. Jest to kościół salowy z drewnianą wieżą od strony zachodniej, w której znajduje się dzwon o średnicy 1,18 metra. Dzwon został odlany z brązu w 1525 roku.

Na wyposażeniu kościoła znajduje się drewniany barokowy ołtarz z XVIII wieku. Pierwotnie był to ołtarz ambonowy, po 1949 roku w centralnej części ołtarza wstawiono współczesną figurę św. Antoniego Padewskiego.
Na terenie przyległym do kościoła znajduje się cmentarz przykościelny z drugiej połowy XVI wieku. Jest to nieczynny już, poewangelicki cmentarz założony na rzucie prostokąta o powierzchni 0,2 ha. Cmentarz został ogrodzony kamiennym murem z kamienno-ceglaną bramą.
Kościół został poświęcony w 1949 roku pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego

Kościół z kostki granitowej z XIII w. Portale kościoła wyróżniają się uskokami o ostrołukowych ościeżach. W oknach ściany północnej można oglądać zachowane witraże z XIX w., a na wieży dwa dzwony z XVI w. Niestety z zabytkowego wystroju wnętrza pozostało niewiele, przede wszystkim barokowy ołtarz główny. Organy, ogrzewanie kościelne i część ławek zostały wywiezione do kościoła w pobliskich Pełczycach zaraz po II wojnie światowej. Wieża kościoła zwieńczona jest barokowym hełmem z 8-boczną latarnią. Przy kościele dawny cmentarz otoczony kamiennym, XV-wiecznym murem z ozdobnymi bramkami. (za Wikipedia)."
 
 
 
 
 
 
DSC05190
 
 
 

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

Drukuj PDF

DOTACJE Z KRAJOWEGO PROGRAMU NA LATA 2014-2020 w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju kultury. DLA KOGO I NA CO?

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  jako instytucja pośrednicząca dla VIII OSI PRIORYTETOWEJ "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów  w ramach  Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

(dla wszystkich województw poza mazowieckim)

 

Data naboru wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15

na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00? 071 Warszawa

Sposób składania wniosków:

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Kto może składać wnioski?

 1. Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,
 5. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),
 8. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
 4. Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
 5. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);
 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 500 000 000 zł

Regulamin i formularze dostępne są na stronie internetowej:

 https://www.pois.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-1/

 

"Zabytek Zadbany 2016"

Drukuj PDF

Olsztyn, 4 stycznia 2016

 

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu edycji ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2016". Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Zgłoszenia do konkursu mogą składać także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków oraz osoby działające z ich upoważnienia - konserwatorzy samorządowi i kierownicy delegatur WUOZ. Zachęcamy Państwa do zgłaszania realizacji konserwatorskich z terenu Państwa województwa, spełniających powyższe warunki.

Prosimy o rozpowszechnienie w miarę możliwości informacji o konkursie, w tym o umieszczenie jej na Państwa stronach internetowych. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Procedury konkursu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu prowadzi Oddział Terenowy NID w Olsztynie.

 

Zabytek, przy którym prace konserwatorskie ukończono w latach 2011-2015, można zgłosić w jednej z pięciu kategorii:

    1. utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu
    2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe) 
    3. adaptacja obiektów zabytkowych
    4. architektura i konstrukcje drewniane (kategoria specjalna)
    5. architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki (kategoria specjalna)

Na stronie internetowej: Narodowego Instytutu Dziedzictwa   dostępne są: regulamin konkursu, kryteria oceny wniosku oraz formularz niezbędny do zgłoszenia obiektu do konkursu.

 

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do sekretariatu konkursu na adres Oddziału Terenowego NID w Olsztynie.

Termin składania wniosków to 5 lutego 2016 (decyduje data stempla pocztowego).

 

zabytek zadbany 2016


 


Strona 6 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica