Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Komunikat - Inspektor Koszalin

Drukuj PDF

Ogłoszenie nr: 114937

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSPEKTOR 

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa 

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wymiar etatu: 0,9

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,
 • przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa 9na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,
 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia
 • doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • umiejętność biegłej obsługi komputera 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
 • znajomość przepisów dot. ochrony zabytków i postępowania administracyjnego
 • znajomość języków obcych (niemiecki, angielski)
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- życiorys i list motywacyjny 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 

- kopie świadectw pracy i opinie 


Termin składania dokumentów: 

21-09-2009 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Kuśnierska 14A 

70-536 Szczecin

 

Inne informacje: 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 091 433 70 66

 

Dotacje 2009

Drukuj PDF

DOTACJE CELOWE
  udzielone w 2009 roku

(od 1 stycznia do 30 czerwca)

przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U.nr 112 z 2005 r. poz. 940, z późn. zm.)

lp
nr umowy
Obiekt
Wnioskodawca
Zakres prac
Kwota przekazanej dotacji
1
OE-1160-DK/3/ES/09
Kościół filialny
p.w.św. Anny
Ginawa 34, powiat Łobez
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Różańcowej
Storkowo 26b, 73-140 Ińsko
Kapitalny remont (skucie tynków, rozbiórka i wymiana ścian ryglowych, rozbiórka i wymiana elementów konstrukcji, pokrycia dachu, roboty dekarskie, osadzenie okien, renowacja stolarki drzwiowej, otynkowanie ścian, ułożenie posadzki)
37 000,00
2
OE-1160-DK/7/ES/09
Kościół parafialny
p.w. św. Antoniego Padewskiego
Osieki Koszalińskie,
76-003 Sucha Koszalińska
Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Antoniego Padewskiego,
76-003 Sucha Koszalińska
ul. Bałtycka 15
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie (odkurzenie i oczyszczenie, dezynsekcja drewna, usunięcie wtórnych przemalowań, impregnacja, uzupełnienie ubytków
20 000,00
3
OE-1160-DK/4/ES/09
Kościół parafialny p.w. św. Trójcy
Żuków, powiat Pyrzyce
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy, Żuków 36
73-115 Dolice
Prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego, wymiana rynien, rur spustowych, założenie instalacji odgromowej
31 000,00
4OE-1160-DK/14/ES/09
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
Bobolice, powiat Koszalin
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
76-020 Bobolice, ul. Kościelna 1
Prace konserwatorskie oraz restauratorskie przy neogotyckich organach (demontaż, oczyszczenie, dezynsekcja , remont obudowy, strojenie)
17 000,00
5
OE-1160-DK/5/ES/09
Nagrobek rodziny Gustava Toepfera-Cmentarz Centralny
Szczecin
Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, 
ul. A. Krajowej 1
Prace konserwacyjne - oczyszczenie kamienia, uzupełnienie ubytków, odsalanie, wypełnienie połączeń kamienia, rekonstrukcja krzyża, hydrofobizacja, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
8 000,00
6
OE-1160-DK/9/ES/09
Kościół parafialny p.w. M.B. Królowej Polski
Przelewice 108, powiat Pyrzyce
Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. królowej Polski
Przelewice 108, 74-210 Przelewice
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dwóch rzeźbach Eklezji i Synagodze (usunięcie przemalowań impregnacja, naprawy i rekonstrukcje snycerskie, rekonstrukcja złoceń i srebrzeń) 
7 000,00
7
OE-1160-DK/16/ES/09
Zabytkowy budynek szkoły Zespołu Szkół Miejskich Nr 2
Wałcz
Gmina Miejska Wałcz
78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

Prace konserwatorskie przy detalach architektonicznych elewacji frontowej gmachu
(przy obramowaniach dawnego wejścia głównego z herbem miasta oraz przy zegarze słonecznym)

20 000,00
8OE-1160-DK18/ES/09
Średniowieczne mury obronne
(z Basztą Francuzką)
Maszewo, powiat Goleniów
Gmina Maszewo
72-130 Maszewo, pl. Wolności 2
Remont więźby dachowej i pokrycia dachu-wymiana dachu wielospadowego, pokrycie z blachy miedzianej, umieszczenie murłat
40 000,00
9OE-1160-DK/15/ES/09
Kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny
Sowno, powiat Stargard Szczeciński.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny
Przemocze 59 A
72-130 Maszewo
Prace restauratorskie przy ołtarzu głównym (demontaż ołtarza, oczyszczenie, impregnacja, rekonstrukcja złoceń, srebrzeń, laserunków, zabezpieczenie polichromii
20 000,00
10
OE-1160-DK/22/ES/09Kościół parafialny-kolegiata p.w. NMP
Królowej Świata
Stargard Szczeciński
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata
73-110 Stargard Szcz.
ul. Krzywoustego 12e

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażu
SPOTKANIE FRYDERYKA WIELKIEGO Z PODDANYMI (renowacja częściowa powierzchni 6 m. kwadratowych okna witrażowego (oczyszczenie, sklejenie, rekonstrukcja brakujących elementów)


7 000,00


11
OE-1160-DK/8/ES/09
Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia
NMP
Tuczno, powiat Wałcz

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia NMP
78-640 Tuczno
ul. Moniuszki 1
Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu św. Barbary (oczyszczenie usunięcie przemalowań, złocenie, srebrzenie zabezpieczenie polichromii
34 000,00
12
OE-1160-DK/10/ES/09Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela
Lubiesz, powiat Wałcz
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny
Marcinkowice 57
78-641 Marcinkowice

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy ambonie (usunięcie przemalowań,
impregnacja owadobójcza i wzmacniająca, naprawy stolarsko-snycerskie, punktowanie polichromii, położenie złotego laserunku)

30 000,00
13
OE-1160-DK/19/ES/09
Kościół filialny p.w.
Podwyższenia Krzyża Świętego
Słonowice, powiat
Świdwin
Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Nieustającej Pomocy
78-300 Świdwin
ul. Niedziałkowskiego 2

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i figurze Chrystusa Zmartwychwstałego (dezynfekcja i dezynsekcja , oczyszczenie z zabrudzeń, impregnacja wzmacniająca, naprawy stolarskie i snycerskie, uzupełnienie ubytków, wykonanie punktowań scalających)
4 000,00
14
OE-1160-DK/6/ES/09
Kościół parafialny p.w. MB Bolesnej
Chociwel, powiat Stargard Szcz.

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej
73-120 Chociwel
ul. Kard.A.Hlonda 9
Remont dachu nad nawą główną kościoła wraz z wymianą więźby dachowej, położenie nowej dachówki ceramicznej, obróbki blacharskie
40 000,00
15OE-1160-DK/17/ES/09
Kościół filialny p.w. św. Trójcy
Rakowo, powiat Choszczno

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi
73-240 Bierzwnik, Zieleniewo 40

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowej ambonie (oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie odspojeń, polichromii i złoceń, impregnacja owadobójcza, usunięcie przemalowań, podklejenie gruntów)
15 000,00
16
OE-1160-DK/23/ES/09Zabytkowy
obiekt Młyn-Papiernia
Barlinek, powiat Myślibórz

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Narodowego "Młyn-Papiernia"
71-034 Szczecin, ul. Borówkowa 10
Prace remontowo-budowlane związane z remontem elewacji, odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz ganku
35 000,00
17
OE-1160-DK/12/ES/09
Kościół filialny p.w. Niepokal. Poczęcia NMP
Siedlice, powiat Łobez


Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
73-155 Węgorzyno
Mieszewo 55


Konserwacja pełna i zachowawcza przy dwóch gotyckich rzeźbach nieokreślonych apostołów (usunięcie przemalowań, oczyszczenie powierzchni, impregnacja, kitowanie ubytków, rekonstrukcja polichromii, złoceń i srebrzeń
8 000,00
18
OE-1160-DK/11/ES/09Kościół filialny p.w. Niepokal. Poczęcia NMP
Siedlice, powiat Łobez

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa
73-155 Węgorzyno
Mieszewo 55
Montaż systemu sygnalizacji włamania i pożaru zgodnie z przedłożoną dokumentacją.
7 000,00
19
OE-1160-DK/1/ES/09
Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego
Żukowo, powiat Sławno

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia
Pańskiego
76-124 Żukowo 75

Remont dachu nad korpusem nawowym, wykonanie podłogi drewnianej, dezynsekcja i impregnacja drewna, wykonanie instalacji odgromowej
30 000,00
20
OE-116--DK/2/ES/09
Kościół parafialny p.w. Podwyższenia
św. Krzyża
Stanomino, powiat Białogard

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia św. Krzyża
78-217 Stanomino, Stanomino 10 A

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i chrzcielnicy (oczyszczenie, usunięcie przemalowań, dezynsekcja i dezynfekcja, uzupełnienie elementów konstrukcji i ubytków, położenie złoceń, werniksowanie powierzchni)
15 000,00
21
OE-1160-DK/21/ES/09
Grupa Rzeźbiarska Piety Anielskiej z ołtarza bocznego kościoła parafialnego p.w. św. Jana
Szczecin

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
70-400 Szczecin
ul. Bogurodzicy 3 a

Konserwacja zachowawcza grupy rzeźbiarskiej Piety Anielskiej (oczyszczenie powierzchni, naprawy stolarsko-snycerskie, podklejenie odspojonych polichromii, punktowanie przetarć złoceń, impregnacja owadobójcza i wzmacniająca
10 000,00
22
OE-1160-DK/13/ES/09
Kościół parafialny p.w. M.B Częstochowskiej
Darłowo, powiat Sławno

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B Częstochowskiej
76-150 Darłowo

Pełna konserwacja oraz restauracja barokowej ambony (oczyszczenie z zabrudzeń, dezynfekcja i dezynsekcja, rekonstrukcje i uzupełnienie ubytków, konserwacja okuć i mocowań

18 000,00
RAZEM:
453 000,00

 

 

 

Posiedzenia WROZ

Drukuj PDF

 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 13.06.2011 o godz. 09.30 w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.


Porządek obrad:

09.30 Opinia do koncepcji zabudowy przy ul. Panieńskiej 10A, 10B, 9 w Szczecinie
10.30 Barlinek młyn - papiernia - wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków pozostałej zachowanej zabudowy związanej z młynem oraz otoczenia zespołu
11.30 Projekt posadzki w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Białogardzie
12.00 Wpis do rejestru zabytków pomnika Zwycięstwa znajdującego się na rondzie przy pl. Wolności w Stargardzie Szczecińskim


Z dokumentacją związaną z ww sprawami można zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.


 


Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 20.07.2009 o godz. 09:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.

Porządek obrad:

09:30 - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego rejon Basenu Północnego i fortów w Świnoujściu

10:30 -  Inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku kościoła położonego przy ul. Słowiczej w Szczecinie

11:00 - Kolorystyka tynku w blendach wieży kościoła Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Ewa Stanecka

 

 

Wspomnienie o Krystynie Kroman

Drukuj PDF

   W dniu 21 marca 2013 r. przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Kroman, wieloletniego i zasłużonego pracownika instytucji i służb ochrony zabytków w Szczecinie.

   Pani Krystyna Kroman, z wykształcenia historyk sztuki, była w powojennym Szczecinie jednym z pierwszych badaczy i dokumentalistów zabytków, zwłaszcza dawnego Województwa Szczecińskiego. Pracowała w wielu instytucjach zajmujących się ochroną zabytków - m.in. w Pracowniach Konserwacji Zabytków, w Biurze Dokumentacji Zabytków, w Urzędzie Wojewódzkim u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wiele lat zajmowała się także edukacją - uczyła przedmiotów związanych z historią sztuki i architektury. Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki o/Szczecin.

   Jako autorka i współautorka wielu znaczących dokumentacji naukowo-historycznych i opracowań dotyczących zabytków województwa zachodniopomorskiego, dostępnych dziś w dużej mierze w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, wniosła trwały wkład w rozwój wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu. 

Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

 

Wspomnienie o Krystynie Kroman

 

 Krystyna Kroman  Urodzona na Zamojszczyźnie w Chełmie Lubelskim jako Krystyna Zientalska, wojenny okres dorastania spędziła pod Krakowem. Od 1946 roku związana była ze Szczecinem, gdzie przybyła wraz z rodziną jako 17. latka i miastu temu pozostała wierną do końca - zarówno w pracy zawodowej - badawczej i dydaktycznej, jak i w życiu osobistym. W 1956 roku, po pięcioletnich studiach na Uniwersytecie im.  A. Mickiewicza w Poznaniu, w grupie nieprzeciętnych studentów - późniejszych profesorów - jak Alicja Karłowska-Kamzowa czy Konstanty Kalinowski, uzyskała tytułu magistra historii sztuki. Ale jej powołaniem było wrócić do Szczecina i poświęcić się zgłębianiu historii zabytków Pomorza Zachodniego i ratowaniu spuścizny kulturowej tej ziemi. Była pierwszym historykiem sztuki, który tworzył pracownię dokumentacji naukowo-historycznej w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w oddziale szczecińskim. Tematem pracy magisterskiej o późnogotyckich formach dekoracyjnych w architekturze mieszczańskiej Pomorza Zachodniego odpowiedziała na zapotrzebowanie środowiska konserwatorskiego walczącego o ratowanie zdewastowanej substancji zabytkowej tego nieznanego nam terenu. Dokumentacje historyczne, katalogi zabytków, nadzory nad pracami konserwatorskimi w województwach szczecińskim, gorzowskim czy koszalińskim, nie wyczerpywały jej pasji zawodowej i nie zaspakajały dociekliwej natury.   

 W latach 1960-67 i 1972-74 jednocześnie przekazywała uczniom Liceum Plastycznego w Szczecinie podstawy wiedzy o sztuce. Ambicja sprostania nowym zadaniom skłoniła ją do zmiany pracy i wsparcia trudnej w owym czasie działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, arch. Stefana Kwileckiego (lata 1965 - 1972), by w następnych latach (1972 -1975) nadać profil zabytkoznawczy Instytutowi Turystyki powołanemu przez Czesława Piskorskiego. Przez następne 15 lat kierowała zespołem historyków sztuki w szczecińskim oddziale PKZ, owoce pracy którego przetrwały zarówno w formie pionierskich, archiwalnych dziś opracowań dokumentacyjnych, jak i uformowania zawodowego zespołu specjalistów - historyków sztuki i konserwatorów zabytków, aktywnych zawodowo w kręgach administracji, nauki i publicystyki Szczecina po dziś dzień. Ostatnie lata aktywności zawodowej, 1989-1995, związała z Biurem Dokumentacji Zabytków, zamykając piękną klamrą różnorodność swej służby dobrom kultury ziemi zachodniopomorskiej.

   Odznaczona została resortowymi odznaczeniami - m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976 r.), Złotą Odznaką Działacza Kultury, tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki (2011 r.).

   To zestawienie biograficzne nie oddaje rzecz jasna sylwetki osobistej Krystyny Kroman jako człowieka, który żył pośród nas przez ponad pół wieku. Chęć wyrobienia sobie poglądu na wszelkie zjawiska kulturowe i odważna niezależność sądu zmuszały adwersarzy do rewizji własnych ocen. Zawsze była wśród pierwszych zgłaszających się na wyprawy naukowe Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Być może, że entuzjastyczne angażowanie się we wszelakie przedsięwzięcia konserwatorskie, czego wyrazem było przechodzenie do pracy w różnych instytucjach, spowodowało, że nie zdążyła przekazać całej swojej wiedzy publicystycznie. Cegiełkami budującymi naszą wiedzę pozostanie jej wkład w poznanie zabytkowego Kamienia Pomorskiego czy zachodniopomorskich ratuszy staromiejskich, jak i przegląd dokonań konserwatorskich zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Pomimo tego, że prace zawodowa pojmowała jako powołanie, najważniejsza dla niej były rodzina, dom i przyjaźnie, którym oddawała się z całym sercem. Jej zaangażowanie zawodowe, zainteresowanie sztuka i architektura oraz pasje nauki przekazała następnym dwóm pokoleniom. 

 

   Ja osobiście zawdzięczam Zmarłej pomoc przy odnajdywaniu niezbędnych dla publikacji materiałów. Czyniła to z chęcią i zaangażowaniem, w sposób bezinteresowny. Zgasła nagle w przeddzień wiosny 2012 roku, włączona do końca w życie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Zbigniew Radacki

 

 

Dotacje i ulgi

Drukuj PDF

dotacjeInformacja o dotacjach celowych na prace przy zabytkach.

 

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE O TRYBIE PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH.

 

Aktualne informacje o dostępnych dotacjach znajdują się na naszej stronie BIP w zakładce:

"Ogłoszenia (Praca, Dotacje, Komunikaty)

 

 

INFORMACJA O DOTACJACH NA PRACE KONSERWATORSKIE

Zgodnie z obowiązującym prawem, zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Poprzez przyjęte rozwiązania prawne i finansowe państwo wspiera właścicieli i posiadaczy zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych w zakresie opieki nad nimi, w szczególności w ich konserwacji, renowacji i zabezpieczeniu przed zniszczeniem.

Właściciel, użytkownik lub posiadacz zabytku może uzyskać wparcie finansowe ze środków publicznych, jako dotację celową na tego rodzaju działania opiekuńcze.

Podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania dotacji reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674) .

Powyższe akty prawne określają warunki i tryb udzielania dotacji celowych. Wskazują, iż dotacja na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz umieszczonych na Liście Skarbów Dziedzictwa, może być udzielona przez:

 • ministra ds. kultury, obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku;
 • organ stanowiący województwa, powiatu lub gminy, właściwy dla miejsca położenia zabytku.

Dla każdego obiektu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, wpisanego do rejestru zabytków województwa, możliwe jest udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz odpowiednią Radę Powiatu i Radę Gminy, właściwe dla miejsca położenia zabytku.

Środki finansowe udzielane w ramach dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pochodzą z budżetu państwa.

Nowelizacja prawa z 2018 r. rozszerzyła możliwości udzielania wsparcia przez jednostki samorządu wszystkich szczebli o obiekty znajdujące się w gminnych ewidencjach zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego wydzielają środki finansowe na dotacje z własnych budżetów.

Zakres prac uprawniający do ubiegania się o dotację celową określony jest w art. 77 pkt. 1-17 ww. ustawy. Przepisy wskazują, iż dotacje co do zasady dotyczą zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, stabilizacji konstrukcyjnej jego części składowych lub ich odtworzenia, wyeksponowania wartości artystycznych czy estetycznych - nie są skierowane na prace adaptacyjne czy modernizacyjne.

Dotacje tego rodzaju mogą dotyczyć prac przy zabytkach nieruchomych (budynkach i budowlach), zabytkach ruchomych (np. wyposażeniu świątyń, rzeźbie plenerowej) oraz zieleni zabytkowej (parkach, cmentarzach). Zabytki archeologiczne podlegają odrębnym uregulowaniom.

Dotacje celowe mogą być udzielane na prace planowane do wykonania w danym roku lub dłuższym okresie oraz jako refundacje poniesionych wcześniej nakładów. Szczegółowe zasady przyjęte na dany rok określają poszczególne organy w przyjętych regulaminach. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest złożenie przez właściciela lub użytkownika zabytku formalnego wniosku, zgodnego z wymaganiami organu udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie prac, kosztorysów prac, potwierdzenia prawa do zabytku).

 1. Wnioski do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są udzielane w dwóch trybach:
 • wnioski na prace planowane do wykonania są jednoroczne. Należy je składać do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. Ilość i wartość udzielanych dotacji w danym roku zależy od ilości zgłoszonych wniosków i wartości środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Zazwyczaj kwota dotacji nie przekracza 50 % wartości całości prac.
 • wnioski o refundację poniesionych nakładów mogą dotyczyć wydatków poniesionych w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Można je składać po zakończeniu wszystkich prac wymienionych w zezwoleniu WKZ, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Szczegółowe zasady określone są w Procedurach ZWKZ, dostępnych na stronie internetowej (BIP): www.wkz.bip.alfatv.pl . Na stronie internetowej publikowany jest wykaz udzielonych dotacji w danym roku.

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje znacznymi środkami finansowymi na udzielanie dotacji w ramach Programu ?Dziedzictwo Kulturowe?, priorytet ?Ochrona Zabytków?. Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 30 października roku poprzedzającego i 31 marca roku pobrania dotacji. Poza wskazanymi terminami rozpatrywane są wnioski dotyczące nagłych zdarzeń i katastrof. Wnioski do MKiDN należy składać w formie elektronicznej, za pomocą platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp do platformy EBOI podane są na stronach internetowych Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl
 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego udzielają dotacji według własnych zasad, opierając się na zapisach ustawowych. Np. dotacje celowe uchwalane przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznawane są w corocznych konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa na początku każdego roku kalendarzowego. Szczegółowe zasady i wzory dokumentów publikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Samorządy powiatów i gmin samodzielnie określają zasady dofinansowań prac przy zabytkach ze swojego terenu, przyjmując je w odpowiednich regulaminach czy uchwałach organów stanowiących.

Kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji także z Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych ? obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje przeznaczane są na remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych, w tym ruchomego

wyposażenia.  https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

 

Aktualizacja: 20.05.2019 r.

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

więcej:  http://www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/12.dhtml

 

 


Strona 5 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica