Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Wspomnienie o Krystynie Kroman

Drukuj PDF

   W dniu 21 marca 2013 r. przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Krystyny Kroman, wieloletniego i zasłużonego pracownika instytucji i służb ochrony zabytków w Szczecinie.

   Pani Krystyna Kroman, z wykształcenia historyk sztuki, była w powojennym Szczecinie jednym z pierwszych badaczy i dokumentalistów zabytków, zwłaszcza dawnego Województwa Szczecińskiego. Pracowała w wielu instytucjach zajmujących się ochroną zabytków - m.in. w Pracowniach Konserwacji Zabytków, w Biurze Dokumentacji Zabytków, w Urzędzie Wojewódzkim u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wiele lat zajmowała się także edukacją - uczyła przedmiotów związanych z historią sztuki i architektury. Była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki o/Szczecin.

   Jako autorka i współautorka wielu znaczących dokumentacji naukowo-historycznych i opracowań dotyczących zabytków województwa zachodniopomorskiego, dostępnych dziś w dużej mierze w Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, wniosła trwały wkład w rozwój wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu. 

Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

 

Wspomnienie o Krystynie Kroman

 

 Krystyna Kroman  Urodzona na Zamojszczyźnie w Chełmie Lubelskim jako Krystyna Zientalska, wojenny okres dorastania spędziła pod Krakowem. Od 1946 roku związana była ze Szczecinem, gdzie przybyła wraz z rodziną jako 17. latka i miastu temu pozostała wierną do końca - zarówno w pracy zawodowej - badawczej i dydaktycznej, jak i w życiu osobistym. W 1956 roku, po pięcioletnich studiach na Uniwersytecie im.  A. Mickiewicza w Poznaniu, w grupie nieprzeciętnych studentów - późniejszych profesorów - jak Alicja Karłowska-Kamzowa czy Konstanty Kalinowski, uzyskała tytułu magistra historii sztuki. Ale jej powołaniem było wrócić do Szczecina i poświęcić się zgłębianiu historii zabytków Pomorza Zachodniego i ratowaniu spuścizny kulturowej tej ziemi. Była pierwszym historykiem sztuki, który tworzył pracownię dokumentacji naukowo-historycznej w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w oddziale szczecińskim. Tematem pracy magisterskiej o późnogotyckich formach dekoracyjnych w architekturze mieszczańskiej Pomorza Zachodniego odpowiedziała na zapotrzebowanie środowiska konserwatorskiego walczącego o ratowanie zdewastowanej substancji zabytkowej tego nieznanego nam terenu. Dokumentacje historyczne, katalogi zabytków, nadzory nad pracami konserwatorskimi w województwach szczecińskim, gorzowskim czy koszalińskim, nie wyczerpywały jej pasji zawodowej i nie zaspakajały dociekliwej natury.   

 W latach 1960-67 i 1972-74 jednocześnie przekazywała uczniom Liceum Plastycznego w Szczecinie podstawy wiedzy o sztuce. Ambicja sprostania nowym zadaniom skłoniła ją do zmiany pracy i wsparcia trudnej w owym czasie działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, arch. Stefana Kwileckiego (lata 1965 - 1972), by w następnych latach (1972 -1975) nadać profil zabytkoznawczy Instytutowi Turystyki powołanemu przez Czesława Piskorskiego. Przez następne 15 lat kierowała zespołem historyków sztuki w szczecińskim oddziale PKZ, owoce pracy którego przetrwały zarówno w formie pionierskich, archiwalnych dziś opracowań dokumentacyjnych, jak i uformowania zawodowego zespołu specjalistów - historyków sztuki i konserwatorów zabytków, aktywnych zawodowo w kręgach administracji, nauki i publicystyki Szczecina po dziś dzień. Ostatnie lata aktywności zawodowej, 1989-1995, związała z Biurem Dokumentacji Zabytków, zamykając piękną klamrą różnorodność swej służby dobrom kultury ziemi zachodniopomorskiej.

   Odznaczona została resortowymi odznaczeniami - m.in. Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976 r.), Złotą Odznaką Działacza Kultury, tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Historyków Sztuki (2011 r.).

   To zestawienie biograficzne nie oddaje rzecz jasna sylwetki osobistej Krystyny Kroman jako człowieka, który żył pośród nas przez ponad pół wieku. Chęć wyrobienia sobie poglądu na wszelkie zjawiska kulturowe i odważna niezależność sądu zmuszały adwersarzy do rewizji własnych ocen. Zawsze była wśród pierwszych zgłaszających się na wyprawy naukowe Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Być może, że entuzjastyczne angażowanie się we wszelakie przedsięwzięcia konserwatorskie, czego wyrazem było przechodzenie do pracy w różnych instytucjach, spowodowało, że nie zdążyła przekazać całej swojej wiedzy publicystycznie. Cegiełkami budującymi naszą wiedzę pozostanie jej wkład w poznanie zabytkowego Kamienia Pomorskiego czy zachodniopomorskich ratuszy staromiejskich, jak i przegląd dokonań konserwatorskich zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Pomimo tego, że prace zawodowa pojmowała jako powołanie, najważniejsza dla niej były rodzina, dom i przyjaźnie, którym oddawała się z całym sercem. Jej zaangażowanie zawodowe, zainteresowanie sztuka i architektura oraz pasje nauki przekazała następnym dwóm pokoleniom. 

 

   Ja osobiście zawdzięczam Zmarłej pomoc przy odnajdywaniu niezbędnych dla publikacji materiałów. Czyniła to z chęcią i zaangażowaniem, w sposób bezinteresowny. Zgasła nagle w przeddzień wiosny 2012 roku, włączona do końca w życie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

Zbigniew Radacki

 

 

Posiedzenia WROZ

Drukuj PDF

 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 13.06.2011 o godz. 09.30 w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.


Porządek obrad:

09.30 Opinia do koncepcji zabudowy przy ul. Panieńskiej 10A, 10B, 9 w Szczecinie
10.30 Barlinek młyn - papiernia - wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków pozostałej zachowanej zabudowy związanej z młynem oraz otoczenia zespołu
11.30 Projekt posadzki w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Białogardzie
12.00 Wpis do rejestru zabytków pomnika Zwycięstwa znajdującego się na rondzie przy pl. Wolności w Stargardzie Szczecińskim


Z dokumentacją związaną z ww sprawami można zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.


 


Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zaprasza na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w dniu 20.07.2009 o godz. 09:30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przy pl. Orła Białego 1.

Porządek obrad:

09:30 - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego rejon Basenu Północnego i fortów w Świnoujściu

10:30 -  Inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku kościoła położonego przy ul. Słowiczej w Szczecinie

11:00 - Kolorystyka tynku w blendach wieży kościoła Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków: Ewa Stanecka

 

 

Dotacje 2008

Drukuj PDF

DOTACJE CELOWE
udzielone w 2008 roku
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

 

 

L.p. 

Obiekt, zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji (zł)

1
Kościół w Kościnie 
remont dachu w kościele
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata,
ul. Daniela 18, Dołuje
50 000,00
2Witraże kościoła Sulechówko 1, Malechowo 76-142Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli,
Sulechówko 1, 76-142 Malechowo

6 300,00
3Renesansowe ławy - strona południowa Kościół w Iwięcinie, 76-004 Sianów
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Dobiesławiu.
Dobiesław 9, 76-150 Darłowo
22 000,00
4Wyposażenie kościoła, Żukowo 75, 76-100 Sławno
Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Żukowie,
Żukowo 75, 76-100 Sławno
30 000,00
5
Kamienica przy ul. Wojska Polskiego 20 Trzebiatów-remont dachu kamienicy
Wspólnota przy ul. Wojska Polskiego 20
Trzebiatów 72-320
25 300,00
6
Ambona i rzeźba Mojżesza w kościele parafialnym
w Kołbaczu, ul. Warcisława 8, 74-106 Stare Czarnowo
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu, ul. Warcisława 8, Stare Czarnowo 74-106
38 000,00
7
Witraż w kolegiacie p.w.NMP Królowej Świata
w Stargardzie Szczecińskim, ul. Krzywoustego 12
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata,
ul. Krzywoustego 12, Stargard Szczeciński 73-110
25 000,00
8
Budynek bramny Gosław 66
prace ciesielskie i tynkarskie
Robert Szymanowski 
Trzebiatów 72-320
3 130,00
9Ambona z kościoła pw. Św. Tomasza w Runowie
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Tomasza, Runowo 15,
Węgorzyno 73-155
28 000,00
10
Kościół filialny  
w Przywodziu-prace zabezpieczające konstrukcję stropu
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy Żukowo 36,
Dolice 73-115
29 700,00
11
Obwarowania miejskie - mury obronne
przy ul. Staromiejskiej 
w Reczu
Gmina Recz ul. Ratuszowa 17
Recz 73-210
38 200,00
12
Witraże - św. Piotr i Paweł 
z kościoła filialnego 
w Siedlicach
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Mieszewo 55,
Węgorzyno 73-155
9 000,00
13
Pomnik poświęcony żołnierzom z 357 Pułku Piechoty na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie
Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1
Szczecin 70-456
8 300,00
14
Ołtarz boczny p.w. Św. Barbary
w kościele w Tucznie 
ul. Moniuszki 1
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Tucznie
ul. Moniuszki 1, Tuczno 78-640
40 000,00
15
Baszta Prochowa z XV w.
Al. Wolności, Trzcińsko Zdrój
Gmina Trzcińsko Zdrój ul. Rynek 15,
Trzcińsko Zdrój 74-510
6 972,68
16
Baszta Choszczeńska z obwarowaniem miejskim,
ul. Choszczeńska, 
Recz 73-210
Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17,
Recz 73-210
20 500,00
17
Kamienica przy ul. Hołdu
Pruskiego 7 w Świnoujściu-remont dachu i elewacji
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Hołdu Pruskiego 7, 79-600 Świnoujście
22 200,00
18
Chałupa w zagrodzie chłopskiej-wymiana podłogi, renowacja drzwi, przełożenie dachu, Gosław 66, Trzebiatów
Robert Szymanowski
72-320 Trzebiatów
20 000,00
19
Remont kościoła w Dąbrowie - 
remont dachu nawy głównej i loży
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Sieciemin 47, 76-004 Sianów
53 000,00
20
Kamienica przy ul. Hołdu
Pruskiego 10, Świnoujście- remont stropów
Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Hołdu Pruskiego 10, 72-600 Świnoujście

20 597,32
21
Kościół Parafialny w Barlinku -wymiana dachówki, prace dekarskie
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Bonifacego ul. Św. Bonifacego 13A
74-320 Barlinek
30 000,00
22
Kościół Parafialny
w Popielewie - remont i przebudowa posadzki
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B Różańcowej Popielewo 25
78-320 Połczyn Zdrój
20 000,00


23
Budynek magazynowy
 - naprawa stolarki

Krystyna Mlak
ul. Grunwaldzka 15
74-120 Widuchowa
12 000,00
24
Kościół Parafialny
w Wołczkowie - prace dekarskie,
instalacja odgromowa
Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B. Szkaplerznej ul. Lipowa 36,
Wołczkowo
72-003 Dobra Szczecińska
16 800,00


RAZEM:
575 000,00

 

Dotacje udzielone w 2008r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na Realizację Zadań Publicznych

w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r., poz. 1568)

 lp Obiekt, zadanie 
 Wnioskodawca 

 Wysokość udzielonej dotacj (zł) 

1
Książka Historyczna "Szczecin-Żelechowa"
Pomorskie Towarzystwo 
Historyczne , Szczecin
10 000,00
2
IX Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna "ANTIKON 2008 -
Architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo"
Stowarzyszenie SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego, Szczecin
29 999,00
3
Turystyczne oznaczenie zabytków i atrakcji Pojezierza Wałeckiego
Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Wałcz
6 000,00
4
Wydanie publikacji poseminaryjnej "Trzebiatów-spotkania pomorskie"
Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Trzebiatów
10 000,00
5
VIII Muzealne Spotkania z Fotografią 
Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, Koszalin
7 000,00
6
Książka historyczna "Dobra
i okolice"
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin
10 000,00


RAZEM
72 999,00

 

Dotacje i ulgi

Drukuj PDF

dotacjeInformacja o dotacjach celowych na prace przy zabytkach.

 

ZACHODNIOPOMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW INFORMUJE O TRYBIE PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWYCH NA PRACE KONSERWATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH.

 

Aktualne informacje o dostępnych dotacjach znajdują się na naszej stronie BIP w zakładce:

"Ogłoszenia (Praca, Dotacje, Komunikaty)

 

 

INFORMACJA O DOTACJACH NA PRACE KONSERWATORSKIE

Zgodnie z obowiązującym prawem, zabytki podlegają ochronie i opiece bez względu na stan zachowania.

Poprzez przyjęte rozwiązania prawne i finansowe państwo wspiera właścicieli i posiadaczy zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych w zakresie opieki nad nimi, w szczególności w ich konserwacji, renowacji i zabezpieczeniu przed zniszczeniem.

Właściciel, użytkownik lub posiadacz zabytku może uzyskać wparcie finansowe ze środków publicznych, jako dotację celową na tego rodzaju działania opiekuńcze.

Podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania dotacji reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz.1568, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz. 730.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1674) .

Powyższe akty prawne określają warunki i tryb udzielania dotacji celowych. Wskazują, iż dotacja na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz umieszczonych na Liście Skarbów Dziedzictwa, może być udzielona przez:

 • ministra ds. kultury, obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla miejsca położenia zabytku;
 • organ stanowiący województwa, powiatu lub gminy, właściwy dla miejsca położenia zabytku.

Dla każdego obiektu z obszaru województwa zachodniopomorskiego, wpisanego do rejestru zabytków województwa, możliwe jest udzielenie dotacji na prace remontowe i konserwatorskie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz odpowiednią Radę Powiatu i Radę Gminy, właściwe dla miejsca położenia zabytku.

Środki finansowe udzielane w ramach dotacji celowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pochodzą z budżetu państwa.

Nowelizacja prawa z 2018 r. rozszerzyła możliwości udzielania wsparcia przez jednostki samorządu wszystkich szczebli o obiekty znajdujące się w gminnych ewidencjach zabytków. Jednostki samorządu terytorialnego wydzielają środki finansowe na dotacje z własnych budżetów.

Zakres prac uprawniający do ubiegania się o dotację celową określony jest w art. 77 pkt. 1-17 ww. ustawy. Przepisy wskazują, iż dotacje co do zasady dotyczą zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, stabilizacji konstrukcyjnej jego części składowych lub ich odtworzenia, wyeksponowania wartości artystycznych czy estetycznych - nie są skierowane na prace adaptacyjne czy modernizacyjne.

Dotacje tego rodzaju mogą dotyczyć prac przy zabytkach nieruchomych (budynkach i budowlach), zabytkach ruchomych (np. wyposażeniu świątyń, rzeźbie plenerowej) oraz zieleni zabytkowej (parkach, cmentarzach). Zabytki archeologiczne podlegają odrębnym uregulowaniom.

Dotacje celowe mogą być udzielane na prace planowane do wykonania w danym roku lub dłuższym okresie oraz jako refundacje poniesionych wcześniej nakładów. Szczegółowe zasady przyjęte na dany rok określają poszczególne organy w przyjętych regulaminach. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji celowej jest złożenie przez właściciela lub użytkownika zabytku formalnego wniosku, zgodnego z wymaganiami organu udzielającego dotacji. Konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów (np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie prac, kosztorysów prac, potwierdzenia prawa do zabytku).

 1. Wnioski do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków są udzielane w dwóch trybach:
 • wnioski na prace planowane do wykonania są jednoroczne. Należy je składać do 28 lutego roku, w którym ma być udzielona dotacja. Ilość i wartość udzielanych dotacji w danym roku zależy od ilości zgłoszonych wniosków i wartości środków finansowych przyznanych na ten cel z budżetu państwa. Zazwyczaj kwota dotacji nie przekracza 50 % wartości całości prac.
 • wnioski o refundację poniesionych nakładów mogą dotyczyć wydatków poniesionych w ciągu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Można je składać po zakończeniu wszystkich prac wymienionych w zezwoleniu WKZ, w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Szczegółowe zasady określone są w Procedurach ZWKZ, dostępnych na stronie internetowej (BIP): www.wkz.bip.alfatv.pl . Na stronie internetowej publikowany jest wykaz udzielonych dotacji w danym roku.

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponuje znacznymi środkami finansowymi na udzielanie dotacji w ramach Programu ?Dziedzictwo Kulturowe?, priorytet ?Ochrona Zabytków?. Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 30 października roku poprzedzającego i 31 marca roku pobrania dotacji. Poza wskazanymi terminami rozpatrywane są wnioski dotyczące nagłych zdarzeń i katastrof. Wnioski do MKiDN należy składać w formie elektronicznej, za pomocą platformy Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta. Szczegółowe informacje i dostęp do platformy EBOI podane są na stronach internetowych Ministerstwa: www.mkidn.gov.pl
 2. Organy jednostek samorządu terytorialnego udzielają dotacji według własnych zasad, opierając się na zapisach ustawowych. Np. dotacje celowe uchwalane przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznawane są w corocznych konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa na początku każdego roku kalendarzowego. Szczegółowe zasady i wzory dokumentów publikowane są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Samorządy powiatów i gmin samodzielnie określają zasady dofinansowań prac przy zabytkach ze swojego terenu, przyjmując je w odpowiednich regulaminach czy uchwałach organów stanowiących.

Kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji także z Funduszu Kościelnego. Fundusz Kościelny stanowi wyodrębnioną pozycję budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych ? obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje przeznaczane są na remonty i prace konserwatorskie zabytkowych obiektów sakralnych, w tym ruchomego

wyposażenia.  https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny

 

Aktualizacja: 20.05.2019 r.

Oprac. Aleksandra Hamberg-Federowicz

 

więcej:  http://www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/12.dhtml

 

 

Zabytek Zadbany 2017 - nowy regulamin

Drukuj PDF

Zabytek Zadbany 2017 z nowym regulaminem

 

   Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  informuje o rozpoczęciu  kolejnej edycji  ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2017". 

Konkurs  ogłaszany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2017r.

 

Od 2017 roku konkurs "Zabytek Zadbany" odbywa się na podstawie nowego regulaminu. W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można zgłaszać aż w 6 kategoriach:

a) Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
b) Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
c) Adaptacja obiektów zabytkowych
d) Architektura i budownictwo drewniane
e) Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
f) Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

 

 

zz-plakat-

 

 

zabytekzadbany2017

 

 


Strona 5 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica