Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Program MKiDN "Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków"

Drukuj PDF

MKiDNUprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ogłosił program związany z udzielaniem dotacji w roku 2011 na prace konserwatorskie pt.:

"Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków"


Celem priorytetu jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

UWAGA!

W roku 2011 we wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.

Regulamin do pobrania tu: Regulamin

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków

ul. Ksawerów 13
02-656 Warszawa,

Telefony na centralę:
(22) 848 10 48
(22) 848 13 19
(22) 646 05 27
(22) 646 05 13

Wnioski prosimy przesyłać na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


Jacek Dąbrowski - wew. 203,           Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Małgorzata Chojnacka - wew. 114, mchojnacka@mkidn.gov.pl
Joanna Narkiewicz-Siwek - wew. 109,     jsiwek@mkidn.gov.pl
Michalina Romańska - wew. 112,    mromanska@mkidn.gov.pl
Bartosz Dudek - wew. 202,                   bdudek@mkidn.gov.pl

 

Inne programy ministra znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Terminy składania wniosków:

30 listopada 2010 dla wniosków na prace planowane w roku 2011

31 marca 2011 roku na prace planowane dp realizacji w roku 2011 i na refundację kpsztów prac zrealizowanych w latach 2008 - 2011.

 

Młyn w Głęboczku

Drukuj PDF
Młyn wodny w Głęboczku.

Młyn wodny szachulcowy z 1898r., został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1 139 w dniu 14 października 1980 r. Młyn w Głęboczku jest jedną z atrakcji turystycznych na kajakowym szlaku rzeką Drawą

Gleboczek_0

Prace zabezpieczające zostały wykonane z powodu złego stanu drewnianej konstrukcji obiektu a nie wykonanie prac doprowadziło by do zawalenia konstrukcji. W związku z tym od dnia 19.06.2012r. wykonawaca rozpoczął na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Ewy Staneckiej prace budowlane zabezpieczające budynek zabytkowego młyna wodnego w Głęboczku , gmina Czaplinek.

 

Gleboczek_1

 

Gleboczek_2

 

Autorem dokumentacji ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO MŁYNA DO CZASU REWALORYZACJI I PRZEBUDOWY NA CELE UŻYTKOWE jest mgr inż. arch. Maciej Płotkowiak.

 

Gleboczek_3

 

Gleboczek_4

 

Zadanie jakie postawiano przed wykonawcą prac zabezpieczających polega na zbudowaniu wewnętrznej konstrukcji wsporczej, zabezpieczającej budynek przed zawaleniem, poprawiając statykę i chroniącą konstrukcję obiektu przed całkowitym zniszczeniem. W naszej ocenie prace zabezpieczające umożliwią inwestorowi przeprowadzenie w sposób bezpieczny rewaloryzacji obiektu w terminie dla siebie dogodnym zmieniajac jego dotychczasową funkcję na użytkową.

 

Gleboczek_5

 

Gleboczek_6

Gleboczek_7

Gleboczek_9

Gleboczek_10

 

Dodatkowo, w ramach prac zabezpieczających, wykonawca uszczelni przeciekający dach poprzez wymienię przegniłych desek, całość dachu zabezpieczy preparatami chemicznymi antygrzybicznymi i pokryje dach papą .  
Przejdź do galerii

 

Słowino

Drukuj PDF

Słowino, gm. Darłowo, pow. sławieński, to jedna z kilkunastu wsi na terenie Gminy Darłowo, która zachowała elementy historycznego krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiego budownictwa ryglowego. Zasoby budownictwa ludowego (ryglowego) tej Gminy należą do największych (najbogatszych) na obszarze woj. zachodniopomorskiego, nadają temu regionowi swoisty charakter, określany mianem "Kraina w kratę".

Słowino - "Zabytki naszej wsi"

W okresie od września do grudnia 2005 r. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie realizowało w ramach mecenatu Państwa program badawczy "Żywy skansen - Słowino". Efektem tego zadania są m.in. opracowania architektoniczno - konserwatorskie, odnoszące się do zabytkowej zabudowy wsi i walorów krajobrazu kulturowego.

Słowino to jedna z kilkunastu wsi na terenie Gminy Darłowo, która zachowała elementy historycznego krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiego budownictwa ryglowego. Zasoby budownictwa ludowego (ryglowego) tej Gminy należą do największych (najbogatszych) na obszarze woj. zachodniopomorskiego, nadają temu regionowi swoisty charakter, określany mianem "Kraina w kratę".

Wieś położona ok. 10 km na płd.-wschód od wybrzeża bałtyckiego, przy drodze Darłowo - Karwice (skomunikowanej z szosą Szczecin - Gdańsk), w sąsiedztwie rezerwatu Słowińskie Błota.
Słowino to wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w 1262 r. jako uposażenie klasztoru cystersów w Bukowie Morskim, a po reformacji własność książęcą, a następnie w Domenie Darłowskiej. Była to duża wieś chłopska, zniszczona w czasie pożaru w 1808 r., a po reformie uwłaszczeniowej rozbudowana o dwie kolonie. Przed 1939 r. Słowino należało do największych wsi w regionie (862 mk.), stanowiło centrum miejscowego rzemiosła i produkcji przemysłowej. Działały tu, m.in.: wytwórnia kiełbas i konserw, młyn i tartak, warsztaty szewskie, ślusarskie, krawieckie, stolarskie, a także kuźnie i piekarnie. Słowino było siedziba parafii, funkcjonowały tu: bank, szkoła, poczta, sklep, gospoda, izba porodowa. Jednak 3/5 ludności zajmowało się rolnictwem, opartym głównie na hodowli krów, trzody i koni.

Układ przestrzenny o założeniu owalnicowym, z wrzecionowatym nawsiem, przecięty prostopadłym traktem komunikacyjnym (z 1836 r.). Dominantą tego układu jest neoromański, ceglany, wieżowy, salowy kościół z l. 70-tych XIX w., otoczony historycznym cmentarzem.

W zabudowie wsi dominowały duże, czworoboczne (zamknięte) zagrody chłopskie,o zróżnicowanej kompozycji i układach. W pierzei południowej zagrody ulokowane bezpośrednio przy drodze, z chałupami posadowionymi z boku podwórza - szczytem do drogi - oraz budynkami bramnymi na froncie, zaś w pierzei północnej zagrody odsunięte od drogi, z chałupami na froncie (też z budynkami bramnymi) lub w głębi siedliska. Na obrzeżach układu oraz pomiędzy dużymi gospodarstwami lokowane są zagrody małorolne (zagrodnicze), głównie trzybudynkowe, zaś na nawsiu niewielkie, dwubudynkowe działki chałupnicze (biedniackie).

We wsi występuje ok. 70 budynków z elementami konstrukcji ryglowej, a blisko 25 budynków (większość to chałupy) zachowało pierwotną formę architektoniczną, z oryginalnymi - a nawet reliktowymi - rozwiązaniami technicznymi i funkcjonalnymi oraz pierwotną stolarką, snycerką i inskrypcjami.

Budynki charakteryzują się regularną kratownicą konstrukcji szkieletowej, łączonej dwoma poziomami rygli (starsze budynki w układzie na 1 rygiel), z przynarożnymi zastrzałami w ścianach szczytowych oraz glinianym (strychułowym) wypełnieniem pól międzyryglowych. Ściany nietynkowane, sporadycznie bielone lub odeskowane; szkielet czerniony, a pola międzybelkowe bielone - stąd charakterystyczna, kontrastowa szachownica.

Zobacz z bliska
Chałupa nr 2
Chałupa nr 12 
Zagroda nr 15 
Zagroda nr 24 
Chałupa nr 60 
Chałupa nr 66 
Chałupa nr 67 
Zagroda nr 70 
Chałupa nr 71 
Chałupa nr 74 
Chałupa nr 75/76 
Kościół

tekst - W. Witek BDZ w Szczecinie

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Drukuj PDF

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swoim zasięgiem obszar województwa zachodniopomorskiego. Zalicza się do sektora finansów publicznych, realizuje gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych z 2009r. Dz. U. Nr 157. poz.1240.
 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie 

70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4  

tel. (0-91) 433-70-66, 433-70-82

faks (0-91) 433-70-66

NIP 851-20-22-807,  REGON 005483925

sekretariat pok. 48

 

www.wkz.szczecin.pl
 

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 BIP WUOZ:

www.wkz.bip.alfatv.pl

 


 Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę:

czwartek: 9.00 - 13.00

Archiwum:

(piątek: 9.00 - 13.00)

 

 


 

 infowuoz

 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie

 

Informujemy, że Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441) wprowadził od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (WUOZ) oraz Delegatury WUOZ w Koszalinie polegające na wykonywaniu obowiązków przez ten urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

WUOZ oraz Delegatura WUOZ w Koszalinie nie przyjmuje interesantów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania).

Pracownicy WUOZ i Delegatury WUOZ w Koszalinie pracują w dotychczasowych godzinach pracy bez zmian.

Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Delegaturę WUOZ w Koszalinie mogą kontaktować się z pracownikami wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 (w WUOZ w poniedziałek do 16.00).

 

Korespondencja przyjmowana jest jedynie drogą pocztową i mailowo. Delegatura WUOZ w Koszalinie przyjmuje także korespondencję w formie papierowej poprzez okienko wrzutowe w drzwiach głównych siedziby Delegatury od strony ulicy Zwycięstwa 125.

 

 Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Archiwum Zakładowe WUOZ w Szczecinie oraz jego filia w Delegaturze WUOZ w Koszalinie są nieczynne.

 

 Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

 Wykaz danych kontaktowych:

 

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 1. platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZSzczecin/skrytka)
 2. poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. poczta tradycyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin;
 4. telefonicznie pod numerami:

- centrala (sekretariat - łączy z inspektorami): 91/4337066;

- komórka (sekretariat - bez możliwości połączenia z inspektorami): 505 224 344

-  fax: 91/4337066

 

 Delegatura w Koszalinie

 1. platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZSzczecin/skrytka)
 2. poczty e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. poczta tradycyjna: Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
 4. telefonicznie pod numerami:

 

-  centrala (sekretariat - łączy z inspektorami): 94 3408152

        -  komórka (sekretariat - bez możliwości połączenia z inspektorami): 508 546 976

-  fax: 94 3411283

 

 

  Kontakt z mediami:

 kontakt

 

ZWKZ prosi o pytania zawarte pisemnie lub też mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Niezwłocznie udzielimy pisemnej odpowiedzi  a odnoszącej się do spraw związanych z ochroną zabytków.

W sprawie udzielenia wywiadu, rozmowy prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu.

 


 

 

Delegatura w Koszalinie 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

 

75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125

 

sekretariat - parter pok. nr 6

 

tel. sekretariat - centrala: (0-94) 340 81 52

 

tel. kom. sekretariat: 508 546 976

 

tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

 

e-mail sekretariat: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

 

Archiwum - Koszalin:

Czwartek: 8.00 - 12.00

 

  


 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków uprzejmie informuje, że

SKARGI I WNIOSKI

przyjmowane są codziennie w sekretariacie urzędu

w godz. 8:00 - 15:30

w poniedziałek w godz. 15:30 - 16:30

 

 

 

 Polityka dotycząca cookies: Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację zastosowania tych narzędzi). Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019

Drukuj PDF

Inauguracja Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019

 

Zaprasza na obchody Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2019 w województwie zachodniopomorskim, które w tym roku odbywać się będą pod hasłem "W drodze".
 
 
EDDplakat 2019
 
 


Strona 3 z 7
 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Młyn w Głęboczku

  Prace remontowe

 • Chwarszczany

  Prace remontowe

 • Swobnica